przemysł

Nowoczesne preparaty Biobakt do usuwania substancji tłuszczowych i ropopochodnych z gleby to nie tylko niezawodne rozwiązanie, ale także całkowicie bezpieczne dla człowieka i przyjazne dla środowiska. Starannie wyselekcjonowane gatunki bakterii degradują zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi w obszarach hut i fabryk, na terenach, gdzie doszło do skażenia WWA, w obszarach wysypisk śmieci, a także w rejonach oczyszczalni ścieków.

AF 080 WS

Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do higienizacji , dezodoryzacji i przyspieszania procesu kompostowania odpadów komunalnych ( frakcji podsitowej 080) , odpadów zielonych oraz osadów pościekowych.

OW 030

zestawiony jest z kompozytu mikrobiologicznego, substancji enzymatycznych oraz startera – specjalnej pożywki rozruchowej umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj i skład ścieku, poziom O itp.)

Lipobakt

Kup

Preparat LIPOBAKT przewidziany jest do mikrobiologicznego rozkładu tłuszczów. 

Petroden

PETRODENN to wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. 

Sanidenn Plus

Kup

Sanidenn Plus to enzymatyczno-bakteryjny preparat przeznaczony do utylizacji ścieków, w oczyszczalniach ścieków wszystkich typów.