Utylizacja gnojowicy – preparaty do obejść inwentarskich

Jesteśmy producentem preparatów służących do utylizacji gnojowicy. Funkcjonujemy na rynku od wielu lat oferując swoim Klientom skuteczne rozwiązania w korzystnych cenach. Preparaty te są niezbędne w przypadku obniżania fetoru towarzyszącemu procesowi wypompowywania oraz rozprowadzania gnojownicy na gruntach. Dodatkowo, w znacznym stopniu zwiększają wartość nawozową redukują SIARKOWODÓR, AMONIAK oraz redukują rozwój szkodliwych grzybów, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych, mających negatywny wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt.

BIODENN K

Kup

Preparat BIODENN-K przewidziany jest do zastosowania w obejściach inwentarskich. Znacząco obniża poziom siarkowodoru i amoniaku zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwinięcia się chorób układu oddechowego.

Zalety stosowania:

  • Ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich
  • Redukcja chorobotwórczych bakterii, grzybów w pleśni w ściółce, kompostach, oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
  • Ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika na pola
  • Bardzo wysoka redukcja bakterii patogennych i grzybów w gnojowicy i oborniku oraz zwiększenie ich wartości nawozowych.
   Szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojowicy, mineralizacja obornika oraz homogenizacja biomasy.
  • Obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.
  • Wysoka skuteczność w hamowaniu w efekcie zajętego miejsca rozwoju patogennych drobnoustrojów, takich jak  Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella czy Streptoccocus.

SANIBENT GR

Kup

Enzymatyczno – bakteryjny preparat do utylizacji gnojowic i ścieków odzwierzęcych.

Zalety stosowania:

  • Ograniczenie fetorów w budynkach inwentarskich i ich otoczeniu.
  • Ograniczenie fetorów towarzyszących rolniczemu wykorzystaniu gnojowicy.
  • Poprawa dobrostanu w budynkach inwentarskich.
  • Poprawa zdrowotności zwierząt, ograniczenie zachorowań na choroby dróg oddechowych i kończyn.
  • Zmniejszenie ilości upadków zwierząt.
  • Poprawa homogeniczności gnojowicy w basenach gnojowych.
  • Redukcja kożuchów powierzchniowych.
  • Higienizacja gnojowicy i zwiększenie jej wartości nawozowej.

SANIDENN

Kup

Enzymy zawarte w preparacie zdecydowanie przyspieszają rozkład białek, tłuszczów i węglowodanów zawartych w ściekach, zapewniając w ten sposób start procesów rozkładu materii organicznej przez bakterie i dalszy rozkład ścieku do substancji prostych.

Działanie:

  • zdolny do rozkładu detergentów stosowanych w gospodarstwach domowych
  • bakterie azotowe prowadzące proces nitryfikacji (eliminacja amoniaku) i denitryfikacji (zmniejszenie zawartości azotu w ścieku)
  • bakterie lipolityczne prowadzące rozkład tłuszczów
  • bakterie proteolityczne odpowiedzialne za rozkład białek
  • bakterie keratynolityczne rozkładające włosy i naskórek
  • bakterie celulolityczne odpowiedzialne za rozkład celulozy zawartej m.in. w papierze toaletowym
  • intensyfikacja procesów rozkładu i mineralizacji związków organicznych(białka, celulozy, tłuszcze, węglowodany)
  • zapobieganie powstawaniu kożuchów powierzchniowych
  • upłynnianie i redukcja osadów dennych w zbiornikach
  • rozkład szkodliwych substancji
  • redukcja nieprzyjemnych zapachów
  • poprawa drożności systemów drenażowych
  • działa w warunkach tlenowych i beztlenowych