Biobakt® – producent biopreparatów

PRZEMYSŁ

Niezwykle skuteczne i ekologiczne preparaty neutralizujące oraz wspomagające usuwanie tłustych i ropopochodnych zanieczyszczeń z różnego rodzaju powierzchni.

ROLNICTWO

Przywracają glebie równowagę mikrobiologiczną, ograniczają choroby roślin, utylizują gnojowicę i ścieki odzwierzęce.

DOM i OGRÓD

Skuteczne gospodarowanie w domu i w ogrodzie z preparatami Biobakt

BIOBAKT Sp. z o.o.

ul. Wólczańska 155
90-525 Łódź
biuro@biobakt.pl

Przemysł

ROLNICTWO

DOM i OGRÓD

Biobakt® – producent biopreparatów

Biobakt Sp. z o.o. to producent środków do szamb oraz do oczyszczalni przydomowej, sprawdzonych mikrobiologicznie, które pozwalają na skuteczne usuwanie skażeń i ochronę środowiska naturalnego. W skład naszej oferty wchodzą biopreparaty doglebowe, które przyspieszają rozkład resztek pożniwnych oraz ograniczają rozwój pleśni i patogenów, preparaty do akwenów wodnych, które pozwalają na skuteczne oczyszczanie wód, preparaty do obejść inwentarskich oraz preparaty powodujące utylizację ścieków i wspomagające proces kompostowania. Oferujemy sprawdzone preparaty do szamba i oczyszczalni, które dzięki swojemu złożonemu działaniu oraz wysokiej skuteczności pozwalają realizować różne cele – dbać o czystość środowiska i skutecznie gospodarować oraz przetwarzać odpady. Zaopatrujemy Klientów tylko w preparaty, które posiadają rejestrację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH – Akwesan, Akwesan GR, Biodenn K, Sanidenn Plus oraz tabletek do szamba Sanidenn Tabs i Pillbakt.

Kompostowanie

Mikrobiologiczne środki, które skomponowane są z bakterii odpowiedzialnych za wytwarzanie enzymów umożliwiających szybkie kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego oraz higienizację kompostu. Zmniejszają objętość pryzmy kompostowej i redukują nieprzyjemne zapachy.

Biobakt jako producent środków doglebowych, oferuje Novesan – preparat mikrobiologiczny przeznaczony do przyspieszania procesu kompostowania. Składa się z pożytecznych i niepatogennych szczepów bakteryjnych, które w swoim metabolizmie wytwarzają enzymy odpowiedzialne za prawidłowe i szybkie kompostowanie odpadów pochodzenia  organicznego takich jak: resztki roślinne, opadłe owoce, skoszona trawa, obierki, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, popiół drzewny, papier, korę, trociny i rozdrobnione gałęzie.

Preparaty doglebowe i dla roślin

Preparaty przywracające równowagę mikrobiologiczną gleby, które stosuje się w okresie przedsiewnym oraz pożniwnym. Zadaniem biopreparatów jest rozkład resztek pożniwnych, redukcja szkodliwych bakterii, pleśni i wirusów, ograniczenie chorób roślin oraz poprawa gospodarki wodnej gleby.

Preparat Soilbakt jest formą swoistej szczepionki doglebowej, przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby.

Biobakt – producent środków doglebowych

 

Preparaty do obejść inwentarskich

Preparat w postaci granulatu do basenów z gnojowicą i kanałów ściekowych, który zmniejsza kożuchy powierzchniowe, likwiduje nieprzyjemne zapachy i zwiększa wartość nawozową gnojowicy. Eliminuje ryzyko powstania zakażeń powodowanych przez bakterie patogenne.

Preparat Sanibent GR dedykowany jest do utylizacji ścieków odzwierzęcych w kanałach oraz basenach z gnojowicą. Zmniejsza kożuchy powierzchniowe. Likwiduje fetory towarzyszące procesom wybierania gnojowicy oraz zwiększa jej wartość nawozową. Poprzez efekt zajętego miejsca higienizuje ją, zdecydowanie redukując rozwój grzybów, pleśni i bakterii chorobotwórczych.

Utylizacja ścieków

Polecamy preparaty do szamba, przeznaczone także do wszystkich typów oczyszczalni (zakładowych, przemysłowych, biologicznych, ekologicznych), do mikrobiologicznej obróbki ścieków. Redukują pokłady osadów dennych, zapobiegają tworzeniu się kożuchów powierzchniowych, posiadają możliwość wiązania metali ciężkich, redukują nieprzyjemne zapachy i poprawiają sprawność działania oczyszczalni. Są odporne na działanie chemii gospodarczej, Bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Preparat PILLBAKT to enzymatyczno-bakteryjny utylizator przeznaczony do usprawnienia działania wszystkich typów przydomowych oczyszczalni ścieków. Zawarte w tabletce enzymy rozkładają znajdujące się w ścieku związki organiczne na substancje proste, które są następnie wykorzystywane przez znajdujące się w preparacie bakterie jako źródło pokarmu.

Oczyszczanie wód

Nasze preparaty przyspieszają rozkład odpadów organicznych, zapewniają redukcję osadów dennych i redukują poziom chlorofilu – polecamy bakterie do oczek wodnych, stawów oraz stawów kąpielowych, które redukują poziom rozpuszczalnych w wodzie pierwiastków biogennych poprzez co zapobiegają eutrofizacji tychże akwenów. Są one w pełni bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Akwesan GR w postaci granulatu, to biopreparat przeznaczony do redukowania osadów dennych w zbiornikach wodnych.
Biopreparat wpływa korzystnie na ograniczenie zakwitów, rozkwitów  przykrego zapachu wody oraz ograniczenie ilości glonów.
Przeznaczenie: oczka wodne, stawy oraz stawy kąpielowe.
Akwesan GR w postaci granulatu, to biopreparat przeznaczony do redukowania osadów dennych w zbiornikach wodnych.
Biopreparat wpływa korzystnie na ograniczenie zakwitów, rozkwitów  przykrego zapachu wody oraz ograniczenie ilości glonów.
Przeznaczenie: oczka wodne, stawy oraz stawy kąpielowe.

Redukcja substancji ropopochodnych

Jeśli jesteś narażony na awarie rurociągów transportujących paliwa, wycieki z rafinerii, wycieki towarzyszące odwiertom w poszukiwaniu ropy naftowej, wycieki z nieszczelnych zbiorników paliwowych, to polecamy wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi.

PETRODENN to wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu PETRODENN wyizolowano z naturalnych siedlisk skażonych określonymi ksenobiotykami. Przy doborze odpowiednich gatunków bakterii kierowano się ich żywotnością oraz zdolnością do multiplikacji w zanieczyszczonym środowisku, której wynikiem jest efektywność degradacji zanieczyszczenia.