INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RELACJI Z KONSUMENTAMI PRZY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Niniejsza instrukcja została oparta o następującą procedurę sprzedaży Państwa produktów przy wykorzystaniu serwisu www.biobakt.pl:

 1. Klient odwiedza Państwa stronę, odnajduje interesujący go produkt.
 2. Klient składa zapytanie ofertowe:
  1. przy wykorzystaniu formularza „zamówienia”,
  2. poprzez pocztę elektroniczną, lub
 3. Państwo odpowiadają na zapytanie, przedstawiając ofertę.
 4. Klient akceptuje ofertę.
 5. Państwo przygotowują produkt i wysyłają go do Klienta.

 

Ad. 1. Klient, odwiedzając Państwa stronę, musi otrzymać pewien pakiet informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Na stronie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Informacje o przedsiębiorcy – Nazwa, Adres, NIP, REGON, Informacja o wpisie do ewidencji KRS/CEIDG oraz informacja o organie dokonującym wpisu (Sąd Rejonowy dla …. / Minister Gospodarki) – Strona informacyjna KONTAKT.
 • Informacja o przetwarzaniu plików cookies.
 • Polityka prywatności z zawartą informacją o administratorze danych osobowych – Strona informacyjna Polityka Prywatności.

 

Dodatkowo na karcie produktu powinny znaleźć się następujące informacje:

 1. Informacja o głównych cechach produktu – nazwa, producent, opis produktu, gwarancja.
 2. Informacja o procedurze zamówienia – krótka nota obok przycisku „zamów produkt”, zawierająca informację o tym, że dostępność produktu oraz warunki dostawy i płatności dostępne są po złożeniu zapytania.

 

Ad 3. W zależności od formy kontaktu wybranej przez Klienta, powinni Państwo udzielić poniższych informacji.

Gdy Ad 2. a), b) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone za pośrednictwem formularza zamówienia lub wiadomości elektronicznej Klient bezpośrednio w wiadomości powinien otrzymać następujące informacje:

 1. Informacja o przedsiębiorcy
 2. Lista zamawianych produktów z wyszczególnieniem ich jednostkowej ceny oraz liczby zamawianych sztuk poszczególnych produktów.
 3. Łączna wartość zamówienia.
 4. Możliwość wybrania formy dostawy.
 5. Możliwość wybrania formy płatności.
 6. Całkowita wartość zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami.
 7. Należy umieścić informację o treści: “Konsumencie – Masz prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Koszt zwrotu zamówienia ponosi kupujący. Więcej w Regulaminie OWU – sekcja “Prawo odstąpienia od umowy”.
 8. Informacja, że składając zamówienie Klient akceptuje regulamin oraz że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Dodatkowe informacje związane z realizacją zamówienia, jak nr konta wraz terminem zapłaty.
 10. Do wiadomości proszę załączyć plik z Regulaminem OWU oraz formularzem odstąpienia od Umowy.

Gdy Ad 2. c) Po rozmowie telefonicznej klient powinien otrzymać informację jak powyżej – najlepiej w formie wiadomości elektronicznej. Podczas rozmowy klient powinien być poinformowany przynajmniej o najważniejszych informacjach dotyczących zamówienia, jak wykaz zamawianych produktów, łączna cena wraz z kosztami przesyłki oraz informacja o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania produktu.

 

Zamówienie:

 1. Formularz zamówienia należy uzupełnić informacjami z pkt. 7 oraz 8. pkt 8. Spełnienie pkt. 8 powinno mieć formę checkboxa który należy odhaczyć. Przeczytałem i akceptuję Regulamin (słowo regulamin ma być podlinkowane).
 2. Przycisk zamawiam proszę zamienić na Zamawiam i Płacę lub Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Przed kliknięciem przycisku Zamawiam i płacę powinno znaleźć się pełne wyliczenie wszystkich kosztów zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 4. Poniższa strona:

powinna zawierać następujące informacje:

  1. Informacja o wysyłce potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail:

Uwaga: W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia powinny znaleźć się następujące elementy:

(1)         główne cechy świadczenia, czyli podsumowanie co zostało zamówione,

(2)         informacje o firmie przedsiębiorcy włącznie z informacją o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą (KRS lub CEIDG),

(3)         dane nabywcy,

(4)         obowiązkowo plik z treścią regulaminu (jako załącznik).

  1. Dane kupującego
  2. Dane sprzedającego
  3. Lista zamawianych produktów z wyszczególnieniem ich jednostkowej ceny
  4. Łączna wartość zamówienia
  5. Wybrana forma dostawy
  6. Całkowita wartość zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami
  7. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
  8. Link do pobrania pliku z formularzem odstąpienia od umowy (plik z formularzem proszę zamieścić bezpośrednio pod treścią regulaminu – jako .doc lub PDF)
  9. Informacja o koszcie zwrotu zamówienia (jeśli ma go ponieść konsument, a taki zapis jest w Regulaminie)
  10. Link do informacji o procedurze reklamacyjnej (w Regulaminie)