Kategoria:

AF 080 WS

Opis

Preparat mikrobiologiczny przeznaczony do higienizacji , dezodoryzacji i przyspieszania procesu kompostowania odpadów komunalnych ( frakcji podsitowej 080) , odpadów zielonych oraz osadów pościekowych.

ZALETY STOSOWANIA PREPARATU AF 080 WS

  • redukcja uciążliwych fetorów
  • przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
  • rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku – do 78%, siarkowodoru – do 99%, azotynów, indolu, skatolu itp. redukcja uciążliwych fetorów
  • zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu)
  • kierowanie pożądanymi procesami fermentacyjnymi
  • przyspieszenie procesów mineralizacji
  • higienizacja masy kompostowej
  • redukcja mikroflory patogennej
  • utylizacja resztek organicznych
  • skrócenie okresu kompostowania koniecznego do osiągnięcia wymaganego poziomu AT 4

DAWKOWANIE:
Standardowo aplikujemy 60 gramów preparatu na 1 tonę masy kompostowej. Preparat AF 080 WS jest każdorazowo dostosowywany , modyfikowany do potrzeb Klienta. Różnorodność technologii kompostowania oraz zróżnicowany skład masy kompostowej wymuszają modyfikacje składu oraz dawkowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zapobiegać tworzeniu się pyłu. Chronić przed dziećmi.
PRODUKT POSIADA ŚWIADECTWO PZH