OW 030

Opis

Zestawiony jest z kompozytu mikrobiologicznego, substancji enzymatycznych oraz startera – specjalnej pożywki rozruchowej umożliwiającej szybką multiplikację mikroorganizmów tworzących kompozyt mikrobiologiczny, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca ich zastosowania (temperatura, pH, rodzaj i skład ścieku, poziom O2 itp.)

ZALETY STOSOWANIA:

  • przyspieszenie procesów sedymentacji
  • redukcja ilości osadów dennych oraz ich upłynnienie
  • rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku, siarkowodoru, azotynów, indolu, skatolu itp.
  • przyspieszenie procesu nitryfikacji
  • przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
  • redukcja uciążliwych fetorów
  • zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu)
  • silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów
  • zapobieganie zjawisku „puchnięcia ścieków”
  • redukcja kożuchów powierzchniowych

DAWKOWANIE:

OW 30 stosuje się w zależności od warunków atmosferycznych oraz rodzaju odcieku w ilości 20-40 gramów na każdy 1m3 napływającego ścieku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła. Zapobiegać tworzeniu się pyłu. Chronić przed dziećmi.

PRODUKT POSIADA ŚWIADECTWO PZH