PETRODENN

Opis

PETRODENN to wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu PETRODENN zostały wyizolowane z naturalnych siedlisk skażonych określonymi ksenobiotykami. Przy doborze odpowiednich gatunków bakterii kierowano się ich żywotnością oraz zdolnością do multiplikacji w zanieczyszczonym środowisku, której wynikiem jest efektywność degradacji zanieczyszczenia. Bardzo ważnym kryterium doboru była również zdolność do wspólnej integracji pomiędzy wytypowanymi gatunkami bakterii. Poddane tak rygorystycznej selekcji bakterie wprowadza się do środowiska w postaci inokulantów biologicznych.

Petrodenn złożony jest z wyizolowanych ze środowiska naturalnego szczepów bakteryjnych zdolnych do efektywnego rozkładu substancji ropopochodnych.

Częstotliwość aplikacji oraz dynamika procesu bioremediacji zależna jest od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku skażenia po wstępnej analizie laboratoryjnej.