Lipobakt

25,00 220,00  brutto

Preparat LIPOBAKT przewidziany jest do mikrobiologicznego rozkładu tłuszczów.

Wyczyść

Preparat do rozkładu substancji tłuszczowych LIPOBAKT

Tłuszcze używane w gospodarstwach domowych bardzo często są przyczyną zatorów w instalacjach sanitarnych. Do zarastania instalacji tłuszczami dochodzi na długich odcinkach kanalizacji o niewielkim spadku bądź na wszelkiego rodzaju kolankach i redukcjach. Zatorom tłuszczowym sprzyjają również niewielkie przepływy ścieku przy jednoczesnym dużym obciążeniu substancjami tłuszczowymi.

Preparat LIPOBAKT przewidziany jest do mikrobiologicznego rozkładu tłuszczów. Proces ten zachodzi przy udziale lipaz, enzymów wytwarzanych zewnątrzkomórkowo przez odpowiednio dobrane szczepy bakteryjne o wysokiej aktywności lipolitycznej. Bakterie te zdolne są do aktywnego rozprzestrzeniania się w instalacjach kanalizacyjnych pokrytych substancjami tłuszczowymi oraz penetracji w głąb złogów tłuszczowych. W obecności lipaz tłuszcze rozkładane są na glicerole i wolne kwasy tłuszczowe. Te z kolei wykorzystywane są jako materiał budulcowy błon biologicznych lub są mineralizowane do prostych związków nieorganicznych.

Dawkowanie:

ZAPOBIEGAWCZO

Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować co 30 dni na noc.

Gastronomia – hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować co 7 dni na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

Separatory tłuszczów: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i polać po powierzchni kożucha w separatorze. Aplikację ponawiać co 7-14 dni w zależności od napływu tłuszczów.

POŚ: 100ml preparatu wlać do odpływu bądź toalety. Aplikować co 14 dni, w sytuacji krystalizacji tłuszczów w postaci kożucha powierzchniowego 200ml rozcieńczyć w 2 litrach wody i polać po powierzchni kożucha.

OKRESOWE PROBLEMY – DUŻY ZRZUT TŁUSZCZÓW

Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować co 7 dni na noc.

Gastronomia – hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować 2-3 razy w tygodniu na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

UDROŻNIENIE ZAPCHANYCH ODPŁYWÓW (również spowolniony odpływ, bulgotanie itp.)

Gospodarstwa domowe: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować codziennie do ustania problemu.

Gastronomia – hotelarstwo: 100ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody i wlać do odpływu. Aplikować codziennie na koniec zmiany w czasie okresowego niekorzystania z odpływów.

Okres trwałości 24 m-ce od daty produkcji
Opakowanie kanister 4,5 litra

Ważne: do rozcieńczeń używać letniej wody, przed użyciem wstrząsnąć kanister z płynem.

Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Wyniki badań

Aktywność mikroorganizmów zdolnych do rozkładu tłuszczów

Spośród mikroorganizmów zgromadzonych w kolekcji własnej wyselekcjonowano grupę bakterii wykazujących we wstępnych badaniach zdolności rozkładu związków o charakterze tłuszczowym. Na tej grupie przeprowadzono następnie badanie zdolności lipolitycznych jakościowe oraz ilościowe. W badaniu jakościowym mikroorganizmy hodowano na podłożach stałych, w kontrolowanych warunkach termicznych. Zastosowanym substratem a jednocześnie indykatorem intensywności rozkładu tłuszczu była trójbutyryna tworząca w podłożu stałym naturalne zmętnienie. Na tym etapie badania możliwa była wizualna ocena szybkości wzrostu kolonii mikroorganizmów oraz intensywności rozkładu tłuszczu uwidaczniane poprzez zwiększające się pole przejaśnienia wokół kolonii (klarowna strefa). Efekt ten powstaje wskutek aktywności metabolicznej mikroorganizmów. Wydzielają one do środowiska zewnętrznego enzymy lipolityczne, które z różną szybkości dyfundują, nawet w stałym podłożu, rozkładając (hydrolizując) substrat. Na poniższych fotografiach. Wzrost bakterii i rozprzestrzenianie się strefy lipolizy w trakcie 2,5 dni przedstawiono na zdj. 1
Etap drugi badania polegał na wybraniu najaktywniejszych szczepów z etapu pierwszego i dokonaniu analizy ilościowej zdolności lipolitycznych. Hodowle bakterii prowadzono na podłożu płynnym zawierającym olej jadalny jako induktor syntezy enzymów lipolitycznych. Inkubacje prowadzono przez 6 dni w temperaturze 30˚C. Następnie oddzielono biomasę bakterii od podłoża i w uzyskanym płynie pohodowlanym oznaczono aktywność enzymów lipolitycznych. Wyniki przedstawiono w załączonej tabeli.

Zestawienie aktywności lipolitycznej wybranych szczepów bakterii zdolnych do rozkładu tłuszczów branych pod uwagę w opracowaniu preparatu LIPOBAKT

Nr Aktywność lipolityczna
(µmol MUF/mg białka/h)
B1/2A 56,9
B5/2.2 40,4
B5/2.1 31,4
B0/3 49,4
B/3/4 66,7
B/3/1 61,3
B/6/1 128,6
B1/2B 57,6

 

Zdj. 1. Zbliżenie na kolonie wybranych mikroorganizmów w kolejnych godzinach inkubacji. Czerwoną linią zaznaczono zasięg strefy rozkładu tłuszczu w podłożu.