Oczyszczanie ścieków ma ogromne znaczenie pod kątem ekologicznym. Wiąże się z wieloma korzyściami dla środowiska naturalnego, ale nie tylko. Proces oczyszczania szamba i ścieków jest również ważny ze względu na zdrowie publiczne oraz ochronę zasobów wodnych.

Do usuwania osadów dennych, likwidacji kożuchów powierzchniowych, a także hamowania rozwoju szkodliwych drobnoustrojów używa się specjalnych środków do przydomowych oczyszczalni. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają bakterie denitryfikacyjne?

Redukcja azotanów zagrażających wodnemu ekosystemowi

Denitryfikacja to proces zmniejszający zawartość azotanów w wodzie. Azotany rozwijają się w zanieczyszczeniach organicznych powstałych z różnego rodzaju odpadów, takich jak resztki żywności, roślin, odchody ludzkie i zwierzęce. Jeśli nie zostaną usunięte ze zbiornika, wówczas są uwalniane do rzek oraz jezior, co zwiększa rozwój glonów i sinic, a zarazem zmniejsza poziom tlenu w wodzie, powoli uśmiercając organizmy wodne. Oznacza to, że azotany mają szkodliwy wpływ na cały ekosystem, przez co również woda zawiera więcej zanieczyszczeń i patogenów. W warstwach osadu przydennego mogą powstawać toksyczne gazy takie jak siarkowodór, które przedostając się na powierzchnię, prowadzą do powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Zaaplikowane do zbiornika bakterie denitryfikacyjne zamieniają azotany w azot cząsteczkowy stanowiący główną część powietrza oraz pozwalają ograniczyć ilość osadów przydennych. Korzyści ze stosowania bakterii denitryfikacyjnych w przydomowych oczyszczalniach i szambach to:

    • redukcja substancji chemicznych, a także zanieczyszczeń organicznych powstających w ściekach,
    • zneutralizowanie nieprzyjemnych zapachów,
    • przywrócenie prawidłowego składu mikrobiologicznego oczyszczalni,
    • upłynnienie osadów znajdujących się w zbiornikach,
    • rozkład substancji amonowych

Jakich środków używać do oczyszczania ścieków?

Aby zmniejszyć zanieczyszczenia ściekowe, należy regularnie stosować specjalne środki zawierające bakterie azotowe odpowiedzialne za proces denitryfikacji. Jest to jeden z lepszych sposobów na redukcję osadów z wody, który zmniejsza ilość azotanów. Dzięki temu oczyszczony ściek nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

W naszej ofercie znajdziesz profesjonalne preparaty z bakteriami azotowymi, w tym między innymi środki do szamba (SANIDENN Tabs, SANIDENN Plus), jak również preparaty do oczyszczalni przydomowych (PILLBAKT). Zadbaj o środowisko i nie pozwól na degradację ekosystemu wodnego – postaw na produkty z bakteriami denitryfikacyjnymi.