SKU: Brak danych Kategoria:

SANIDENN Tabs

12 miesięcy dla oczyszczalni 3m³.

20,00 115,00  brutto

SANIDENN Tabs

Opis

Przeznaczenie: przydomowe oczyszczalnie ścieków

Preparat w postaci tabletek przeznaczony do utylizacji ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, ponad 5 miliardów bakterii w jednej tabletce. Kompozyt mikrobiologiczny wykorzystany do produkcji tabletek stanowi łańcuch troficzny co powoduje, że działa w warunkach tlenowych jak i w beztlenowych oraz w szerokim zakresie temperatur oraz zmian pH. Wysoka koncentracja jednostek tworzących kolonie powoduje, iż jest w stanie redukować kożuchy powierzchniowe oraz upłynniać osady denne, posiada zdolność udrażniania drenaży oraz instalacji kanalizacyjnych. Znacząca redukcja amoniaku i siarkowodoru powoduje, że osiąga bardzo wysoką skuteczność w likwidacji przykrych zapachów i fetorów w obrębie obiektów skażonych mikrobiologicznie.

 • zdolny do rozkładu detergentów stosowanych w gospodarstwach domowych
 • redukuje fetory i nieprzyjemne zapachy.
 • działa w warunkach tlenowych i beztlenowych.
 • upłynnia pokłady osadów dennych w zbiornikach.
 • zmniejsza częstotliwość opróżniania zbiorników poś
 • redukuje kożuchy powierzchniowe.
 • pomaga udrożnić systemy kanalizacyjne i drenażowe.
 • hamuje rozwój szkodliwych drobnoustrojów.
 • powoduje degradację szkodliwych substancji.
 • posiada zdolność wiązania metali ciężkich.
 • jest zupełnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Skład i dawkowanie:

W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu, powodującym rozpad oraz degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu oraz innych jedno i wielowęglowych związków organicznych.

Dawkowanie:

Oczyszczanie ścieków: W przypadku zastosowania do POŚ i szamb preparat stosuje się w ilości 5 gramów (jedna tabletka) na każde 3m3 pojemności zbiornika co 7 dni. Dla lepszego efektu zaleca się użycie dawki startowej w ilości 15 gramów (3 tabletki) na każde 3m3 pojemności zbiornika.