Kategoria:

Soilbakt 5L

637,20  brutto

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Soilbakt 5L

Opis

Przeznaczenie: rolnictwo – doglebowo

Soilbakt przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby. Preparat stosuje się w okresie przedsiewnym oraz pożniwnym. Ich głównym zadaniem jest rozkład resztek pożniwnych,obornik lub poplon, redukcja szkodliwych bakterii i pleśni ograniczając choroby roślin. Poprawa gospodarki wodnej gleby poprzez wzrost pojemności sorpcyjnej.

Wzrost intensywności rolnictwa prowadzi nieuchronnie do zmniejszania się warstwy próchniczej gleby. Skutki utraty warstwy próchniczej powodują negatywny wpływ na uprawy polowe a co za tym idzie mniejsze plony o słabszych walorach handlowych. Zmniejszenie aktywności mikrobiologicznej oraz zachwianie równowagi prowadzi do rozwoju pleśni, patogenów oraz zmniejszenia właściwości sorpcyjnych gleby.

Sposób użycia:

Preparat SoilBakt stosuje się w formie oprysku doglebowego w ilości 1 litr na 1ha w stężeniu 1 litr na 200-300 litrów wody. Aplikację należy przeprowadzić w okresie przedsiewnym bądź pożniwnym, najlepiej z jednoczesnym zabiegiem agrotechnicznym gwarantującym prawidłowe wymieszanie preparatu z wierzchnią warstwą gleby. Aplikacji nie należy wykonywać w okresie silnego promieniowania słonecznego.

Skład:

Skład preparatu stanowi konsorcjum saprotroficznych bakterii glebowych w koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/ml
Warunki przechowywania: Preparat SoilBakt należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 300C, nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu w trakcie stosowania preparatu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Po użyciu preparatu umyć dokładnie części ciała, które miały kontakt ze środkiem. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.