SKU: brak.

Fosbakt

95,00 450,00  brutto

Preparat uwalniający fosfor.

Wyczyść

Fosfor jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki żywej. Bierze udział w przemianach metabolicznych i energetyce komórki, odpowiada za przechowywanie informacji genetycznej i syntezę białek. W przyrodzie występuje w formie mineralnej jako fosforyt (fosforany pochodzenia osadowego), apatyt (fosforan pochodzenia magmowego) oraz w postaci tworów wiwianitowych występujących głównie w torfowiskach i bagnach.

Związki kwasów fosforowych mają ogromne znaczenie w rolnictwie, stanowią podstawowy składnik nawozów sztucznych. Intensywna eksploatacja złóż fosforytów oraz fakt, iż ich zasoby nie są źródłem odnawialnym nakazuje liczyć się z możliwością wystąpienia deficytu tego pierwiastka.  Wobec powyższego bardzo istotnym wydaje się być stosowanie metod pozwalających uwolnić fosfor ze zdeponowanych w glebie form  nieprzyswajalnych przez rośliny fosforanów wapnia.

Preparat FOSBAKT jest swoistą szczepionką mikrobiologiczną o ściśle ukierunkowanym działaniu. Znajdujące się w preparacie szczepy bakteryjne na skutek aktywności metabolitycznej przekształcają nieprzyswajalny przez rośliny fosforan wapnia Ca3(PO4)2 na łatwo przyswajalne ortofosforany H2PO4  i HPO42-. Stosowanie preparatu pozwala ograniczyć  stosowanie nawozów fosforowych.

Skład i działanie:

Preparat FOSBAKT złożony jest z odpowiednio dobranych, wyizolowanych z rodzimych siedlisk mikroorganizmów o unikatowej zdolności uwalniania łatwo przyswajalnych form fosforanów ze zdeponowanych w glebie niedostępnych dla roślin „uwstecznionych” form fosforu. Bakterie zdolne są do przeprowadzenia hydrolizy organicznych jak i nieorganicznych związków fosforu nieprzyswajalnego.  Preparat FOSBAKT jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, roślin oraz zwierząt, w tym wodnych. Nie niesie ryzyka „przenawożenia”  ani skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Dawkowanie:

Preparat FOSBAKT aplikujemy w formie oprysku doglebowego w ilości 1 litr na 1ha w stężeniu (1 litr koncentratu na 200-300 litrów wody). Aplikację należy przeprowadzić w okresie przedsiewnym, bądź w okresie inicjacji wzrostu rośliny i tworzenia się korzenia. Preparat może być aplikowany z klasycznymi nawozami fosforowymi, zwiększając zdecydowanie ich skuteczność.

Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie w instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Opakowanie: butelka 1, 5 litrów.

Wyniki testów

Tabela 1. Wyniki uwalniania fosforanów V [mg/dm3] z dwóch substratów: fosforanu wapnia po 2 tygodniach inkubacji oraz nawozu mineralnego (12% P2O5) po 3 tygodniach inkubacji.

1. Wyniki uwalniania fosforanów V [mg/dm3] z nawozu mineralnego 12% P2O5 po trzech tygodniach inkubacji.

Przyrost stężenia fosforanów V uwalnianych z nawozu mineralnego

2. Wyniki badania uwalniania fosforanów V z fosforanu wapnia  Ca3(PO)4

Przyrost stężenia fosforanów V uwalnianych z fosforanu wapnia

Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność preparatu FOSBAKT zarówno w uwalnianiu fosforu V ze znajdujących się w praktycznie każdej glebie pokładów fosforanów wapnia jak i zasadność łączenia preparatu z nawozami fosforowymi, co skutkuje zdecydowaną poprawą ich skuteczności, czyli zwiększeniem poziomu łatwo przyswajalnych ortofosforanów.