Usuwanie zanieczyszczeń z gleby jest bardzo trudne. W Polsce takie zanieczyszczenia występują niestety bardzo często, a nawet można by rzec, że rzadko kiedy gleba nie zawiera w ogóle żadnych substancji ropopochodnych.

Węglowodory ropopochodne są ogromnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie – zaburzają zachodzenie procesów ekosystemowych w glebie. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z zagospodarowaniem nowo zakupionego terenu należy zadbać o to, aby usunąć z ziemi wszelkie chemikalia, które są bardzo szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt czy roślin. Jak oczyścić glebę z zanieczyszczeń ropopochodnych? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Jak usunąć węglowodory ropopochodne z gleby?

Zanieczyszczenia ropopochodne powstają między innymi w miejscach, gdzie niegdyś istniały zakłady przemysłowe, a także w okolicach położonych w niedalekich odległościach od stacji paliw. Zdarza się również, że z nieszczelnych rurociągów zainstalowanych pod ziemią wydobywają się węglowodory ropopochodne, co skutkuje zatruciem gleby w całej okolicy.

Aby usunąć zanieczyszczenia ropopochodne, należy zastosować odpowiednie preparaty łączące w sobie specjalne składniki rozpuszczające szkodliwe substancje. PETRODENN to środek w pełni ekologiczny, czyli nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, ponieważ nie wywiera negatywnego wpływu na jakość gleby. Jego działanie jest bardzo skuteczne i w pełni bezpieczne, dlatego można go stosować praktycznie wszędzie. Zawarte w nim składniki rozkładają substancje ropopochodne, umożliwiając roślinom pobieranie składników mineralnych oraz soli z oczyszczonej gleby.

Dlaczego warto zająć się oczyszczaniem gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych?

Żyzna gleba jest idealnym środowiskiem do rozwoju roślin, czyli też do prowadzenia upraw. Jeśli ziemia jest zanieczyszczona, wówczas żadne nasiona nie będą miały szansy rozkwitu, a nasze starania związane z obróbką gleby pójdą na marne. Dobrze więc w pierwszej kolejności pozbawić glebę wysokiej zawartości węglowodorów ropopochodnych, które niestety są bardzo niebezpieczne. Ich kancerogenne oraz mutagenne działanie na organizm człowieka jest na tyle znaczące, że nie należy zbyt długo przebywać w takim otoczeniu.

Oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych jest zatem najważniejszą kwestią, o jaką należy zadbać już na samym początku. W ofercie naszego sklepu BIOBAKT znajdziesz specjalistyczny preparat do takich zadań. PETRODENN jest środkiem bardzo wydajnym, który w krótkim czasie pomoże Ci uporać się z usunięciem chemikaliów ropopochodnych ze skażonej ziemi. Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych środków do pielęgnacji gleby dostępnych w naszej ofercie.