O nás

Firma Biobakt Sp. z o.o. sa špecializuje vo využívaní a aplikácii metód mikrobiologického odstraňovania rôznych znečistení ako aj v oblasti ochrany životného prostredia. Na tento účel využíva vysoko účinné a komplexné biologické prípravky. Medzi hlavné ciele spoločnosti patria starostlivosť o čistotu životného prostredia a aplikácia inovatívnych postupov v oblasti nakladania s odpadmi a ich ďalšieho spracovania. Naše produkty boli zaradené do zoznamu Ministerstva poľnohospodárstva a Oddelenia environmentálnej toxikológie vo Varšave. Pri ich vývoji a výrobe sa opierame o najnovšie vedecké poznatky a moderné technologické postupy. O kvalite našich biologických prípravkov svedčí aj neustále sa rozširujúci trh odberateľov a rast celkovej našej produkcie. Spoločnosť Biobakt Sp. z o.o. si stanovila prísne kritéria v rámci posudzovania kvality výroby a hodnotenia účinnosti pôsobenia vlastných produktov.