Cykl azotowy to wieloetapowy proces biochemiczny, który wymaga zaistnienia ściśle określonych warunków, aby mogły zajść poszczególne reakcje umożliwiające obieg azotu. Jednym z procesów odgrywających kluczową rolę w cyklu azotowym jest nitryfikacja, która wraz z denitryfikacją bierze udział w obiegu azotu w środowisku.

Etapy nitryfikacji oraz denitryfikacji

Nitryfikacja jest dwuetapowym procesem biologicznym. Zachodzi w warunkach tlenowych, podczas procesu amoniak i jony amonowe zostają utlenione do azotanów. Dzięki temu toksyczny amoniak zostaje zneutralizowany.

Nitryfikacja krok po kroku:

  • bakterie nitryfikacyjne przekształcają amoniak i sole amonowe do postaci mniej szkodliwych azotynów,
  • efektem utlenienia amoniaku jest hydroksyamina,
  • następnie hydroksyamina utlenia się do azotynów, a z tlenu i wodoru tworzy się woda,
  • następnie, przy udziale bakterii, azotyny utleniają się do azotanów, a efektem ubocznym reakcji jest woda.

Natomiast denitryfikacja zachodzi w warunkach beztlenowych. W tym procesie dochodzi do redukcji azotanów do postaci azotu gazowego – ten następnie ulatnia się do atmosfery.

Co daje nam nitryfikacja?

Regularnie zachodzący proces nitryfikacji pomaga zniwelować ilość amoniaku w ściekach i wodzie. Stosując środek zawierający odpowiednie bakterie, np. SANIDENN, można usprawnić procesy nitryfikacji. Korzyści:

  • eliminacja toksycznego amoniaku z odpadów i ścieków. To bardzo istotne dla ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniem związkami azotu, skutkuje to także ograniczeniem nieprzyjemnych zapachów;
  • poprawa jakości gleby poprzez kontrolę zawartości azotu – to bardzo ważne dla prawidłowego, zdrowego wzrostu roślin oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • mniejsze stężenie amoniaku w ściekach oczyszczonych oznacza lepszą jakość wody odprowadzonej do środowiska,
  • zapobieganie eutrofizacji, czyli nadmiernemu wzbogacaniu wód w składniki odżywcze, co mogłoby prowadzić do zakwitów glonów i śmierci ryb w skażonych akwenach.

SANIDENN jest preparatem o szerokim spektrum działania. Nie tylko wspomaga rozkład amoniaku, ale także upłynnia ściek i skutecznie ogranicza kożuchy powierzchniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w celu zaopatrzenia się w skuteczne preparaty zawierające bakterie nitryfikacyjne.