Przemysł rolniczy rozwija się bardzo szybko, w związku z czym powstaje coraz więcej środków przeznaczonych do tego właśnie sektora. Hodowla zwierząt w gospodarstwach prowadzi na przykład do wytwarzania dużych ilości odchodów, które bardzo często przyczyniają się do różnego rodzaju problemów środowiskowych.

Zanieczyszczanie wód gruntowych albo emisja gazów cieplarnianych to podstawowe skutki gromadzenia gnojowicy. Aby zwiększyć rozkład materiałów organicznych znajdujących się w odchodach, wykorzystuje się specjalne bakterie do przetwarzania gnojowicy. Poznaj preparaty wspomagające proces jej utylizacji.

Po co stosuje się bakterie utylizacyjne?

Środki do utylizacji gnojowicy oraz ścieków odzwierzęcych mają za zadanie metabolizować zawarte w nich szkodliwe substancje organiczne, poddając je biodegradacji. Jeśli zastanawiasz się, jak usunąć odór z chlewni, jednocześnie poprawiając zdrowotność inwentarza i zwiększając jej wartość nawozową, koniecznie wypróbuj dostępne w naszym sklepie preparaty. Oferujemy:

  • BIODENN K – zawiera niepatogenne bakterie, jest przeznaczony do stosowania w obejściach inwentarskich, minimalizuje przykre zapachy podczas składowania gnojowicy i rozrzucania obornika na pola, a także redukuje chorobotwórcze bakterie przedostające się do środowiska;
  • SANIBENT GR – złożony jest ze specjalnych bakterii umożliwiających utylizację gnojowicy, gnojówki oraz ścieków odzwierzęcych, zmniejsza ryzyko występowania skażeń gleby, ale też ogranicza fetor;
  • SANIDENN – zawiera enzymy przyspieszające rozkład białek, węglowodanów i tłuszczów z gnojowicy, pozwala na dalszy rozkład ścieku, poprawia drożność systemów drenażowych.

Rodzaje bakterii do gnojowicy

Wszystkie środki utylizacyjne są wzbogacone o bakterie, które przyczyniają się do usuwania pleśni, grzybów, naturalnej degradacji, produkcji nawozów, jak również zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Najważniejsze z nich to:

  • azotowe bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne,
  • bakterie lipolityczne,
  • bakterie proteolityczne,
  • bakterie keratynolityczne,
  • bakterie celulolityczne.

Każdy rodzaj bakterii odpowiada za inne procesy, dlatego warto dobrze się zastanowić, które z nich wykorzystać do utylizacji gnojowicy. Przekształcają one zanieczyszczenia w formy bardziej przyjazne środowisku, dzięki czemu umożliwiają produkcję nawozu poprawiającego jakość gleby, a także wspomagającego rozwój plonów.