Odkrycie pożytecznych bakterii i możliwości ich zastosowania okazało się przełomem naukowym, który znacząco poprawił komfort życia mnóstwa ludzi na całym świecie. Dzięki temu lepiej dbamy o środowisko naturalne i nasze najbliższe otoczenie, a jednocześnie nie musimy rezygnować z podstawowych udogodnień. Jak działają bakterie przeznaczone do szamba?

Rozpad i degradacja szkodliwych substancji

Znajdujące się w przydomowym szambie nieczystości w połączeniu z detergentami tworzą mieszaninę potencjalnie szkodliwych substancji, które mogą zagrażać środowisku naturalnemu, zwierzętom i ludziom. Nieuniknione jest systematyczne opróżnianie szamba, jednak można ograniczyć tę częstotliwość, kontrolując warunki mikrobiologiczne panujące w zbiorniku. Specjalnie opracowane kultury bakterii do szamba powodują rozpad oraz niemal całkowitą degradację amoniaku, azotynów, siarkowodoru, indolu, skatolu, merkaptanów, związków fosforu, a także związków organicznych jedno- i wielowęglowych. W zależności od preparatu mówimy o ponad 5 miliardach bakterii w jednej tabletce albo o prawie 2 miliardach bakterii w 1 gramie proszku.

Rola bakterii w przydomowym szambie

Od początków istnienia życia na Ziemi bakterie biorą udział w procesie krążenia materii w przyrodzie. Ich zadaniem jest rozkład związków organicznych w zjawiskach związanych z gniciem, fermentowaniem czy butwieniem. Niektóre bakterie są dla człowieka niebezpieczne, natomiast inne – absolutnie niezbędne do życia. Odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o określonym działaniu znajduje zastosowanie w przydomowych szambach, gdzie neutralizują nieczystości kanalizacyjne. Poprzez rozkład wspomnianych wcześniej związków chemicznych umożliwiają:

  • rozkład detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym,
  • redukcję kożuchów powierzchniowych,
  • udrażnianie systemów kanalizacyjnych i drenażowych,
  • redukcję nieprzyjemnych zapachów,
  • zmniejszenie częstotliwości opróżniania zbiorników,
  • ograniczenie ilości osadów na ścianach zbiorników.

Co jednak najważniejsze – tak opracowane kultury bakterii nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Środki, takie jak SANIDENN TABS czy BIODENN K, są bezpieczne dla przyrody, a dzięki neutralizacji szkodliwych związków chemicznych, pozytywnie wpływają na florę i faunę otaczającą dom z własnym szambem. Te bakterie ograniczają negatywny wpływ człowieka na równowagę mikrobiologiczną ekosystemów.

Zagrożenia związane z nieodpowiednim zarządzaniem ściekami

Należy pamiętać, że brak odpowiedniej troski o środowisko naturalne i zaniechanie opróżniania szamb czy stosowania bakterii, może doprowadzić do:

  • zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych amoniakiem, azotynami oraz związkami fosforu. To może skutkować nadmiernym wzrostem glonów, zaburzeniem równowagi ekosystemów wodnych, zakwitem sinic, zmniejszeniem poziomu tlenu w wodzie, a także śmiercią ryb i innych organizmów wodnych;
  • zanieczyszczenia powietrza siarkowodorem. To z kolei może skutkować problemami zdrowotnymi u osób przebywających w otoczeniu szamba – podrażnieniem dróg oddechowych, bólami głowy, nudnościami;
  • zanieczyszczenia gleby. Następstwem może być znaczące zmniejszenie bioróżnorodności, a nawet uszkodzenia ekosystemów lądowych.

Stosowanie bakterii do szamba w przydomowej oczyszczalni ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, o czym warto pamiętać, wybierając odpowiednie preparaty. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biobakt Sp. z o.o.