Sanidenn

29,00 1 590,00  brutto

W obejściach inwentarskich: 10 gramów na 1m³ napływającej gnojówki lub gnojowicy co 7 dni.

Utylizacja ścieków: 5 gramów na 1m³ poj. oczyszczalni co 7 dni.

Wyczyść

Zastosowanie:

1.Jako preparat do obejść inwentarskich:

Preparat SANIDENN dedykowany jest do utylizacji ścieków odzwierzęcych w kanałach oraz basenach z gnojowicą. Zmniejsza kożuchy powierzchniowe. Likwiduje fetory towarzyszące procesom wybierania gnojowicy oraz zwiększa jej wartość nawozową. Poprzez efekt zajętego miejsca higienizuje ją, zdecydowanie redukując rozwój grzybów, pleśni i bakterii chorobotwórczych.

Zalety stosowania preparatu SANIDENN:

  • Znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach magazynujących a co za tym idzie redukcja fetorów towarzyszących procesom wypompowywania i rozprowadzania gnojowicy na gruntach.
  • Redukcja kożuchów powierzchniowych.
  • Upłynnienie biomasy, możliwość łatwiejszego wypompowania gnojowicy.
  • Zwiększenie wartości nawozowej gnojowicy bądź obornika.
  • Zdecydowana redukcja patogenów w ściekach odzwierzęcych poprzez efekt zajętego miejsca.

Skład i dawkowanie:

Preparat SANIDENN zestawiony jest z odpowiednio dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, oraz odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach i nośników.

Dawkowanie:

Preparat SANIDENN dawkuje się w ilości 10 gramów na każdy 1m3 napływającego ścieku odzwierzęcego co 7 dni. W przypadku silnego obciążenia antybiotykami dawkę można podwoić. W celu łatwiejszej aplikacji odliczoną dawkę preparatu można rozpuścić w odpowiedniej ilości wody i wlać do zbiornika z gnojowicą. Bardzo ważne aby preparat zaaplikować zaraz po przygotowaniu zawiesiny. Nie pozostawiać w roztworze wodnym na dłuższy czas.

Wyniki badań:

L.p Nazwa Parametru Poziom uzyskany
1 Redukcja amoniaku w zbiornikach szambach i kanałach 51,3 – 62,8 %
2 Redukcja siarkowodoru w zbiornikach szambach i kanałach 64,4 – 94,3 %
3 Redukcja bakterii w odchodach 93,93%
4 Redukcja grzybów w odchodach 94,14%
5 Redukcja much i ich larw w obiektach inwentarskich bardzo istotna
6 Wzrost azotu całkowitego w płynnych odchodach zwierzęcych średnio z 0,68mg/dm³ do 1,97mg/dm³

 

Redukcja ilości grzybów w gnojowicy po zastosowaniu biopreparatu Redukcja ilości bakterii w gnojowicy po zastosowaniu biopreparatu

 

Redukcja w % po 10 tygodniach

 

Redukcja w % po 8 tygodniach
Ogółem W tym Ogółem W tym
Grzyby strzępkowe Grzyby drożdżopodobne ziarniaki laseczki pałeczki
94,14 91,00 95,79 93,93 96,37 89,49 98,71

 

 

2. Jako preparat do utylizacji ścieków:

Opis i działanie: Preparat SANIDENN przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach i szambach, dedykowany jest do obiektów o pojemności powyżej 10 m3. Bardzo wysoka koncentracja kompozytu mikrobiologicznego, ponad 4 miliardy cfu w jednym gramie preparatu. W przypadku zastosowania w przydomowych oczyszczalniach ścieków, usprawnia ich działanie, upłynnia pokłady osadów dennych a co za tym idzie zmniejsza częstotliwość ich opróżniania, likwiduje kożuchy powierzchniowe, pozwala udrożnić systemy kanalizacyjne i drenażowe, likwiduje fetory, działa w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Stosowanie chemii gospodarczej nie wpływa ujemnie na działanie biopreparatu.

Skład i dawkowanie: W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu.

Dawkowanie:

W przypadku oczyszczalni  przepływowych stosuje się w ilości 10 gramów na każdy 1m3 ścieków lub przewidywanych nieczystości (częstotliwość aplikacji jest uzależniona od dobowej wymiany ścieków)

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków stosuje się 5 gramów na 1m3 pojemności oczyszczalni co 7 dni.

Przy oczyszczaniu jezior, stawów, rzek i ujęć wodnych, średnia dawka biopreparatu wynosi 5 gramów na 1 m3 co 30 dni (szczegółowe dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego takiego obiektu). Preparat może być stosowany w obecności zwierząt w tym także wodnych.

Wyniki badań

Redukcja ilości grzybów w gnojowicy po zastosowaniu biopreparatu
Redukcja w % po 10 tygodniach
Ogółem W tym
Grzyby strzępkowe Grzyby drożdżopodobne
94,14 91,00 95,79
Redukcja ilości bakterii w gnojowicy po zastosowaniu biopreparatu
Redukcja w % po 8 tygodniach
Ogółem W tym
ziarniaki laseczki pałeczki
93,93 96,37 89,49 98,71