SANIDENN

Sanidenn 0,25 kg
Sanidenn 0,45 kg
Sanidenn 0,9 kg
Sanidenn 4,5 kg
Sanidenn 25 kg
Prípravok SANIDENN je určený na spracovanie zvieracích výkalov a používa sa v odvádzacích kanáloch a nádržiach na hnojovicu. Redukuje povrchový film usadenín. Odstraňuje nepríjemný zápach, ktorý je typickým sprievodným javom pri procese spracovania hnojovice, zároveň zvyšuje jej hnojivý účinok. Vďaka efektu takzvaného obsadeného priestoru hygienizuje hnojovicu a vo významnej miere obmedzuje rast húb, plesní a patogénnych baktérií.

Výhody použitia preparátu SANIDENN:

  • Výrazne znižuje obsah sírovodíka a amoniaku v nádržiach na hnojovicu, čím zároveň potláča nepríjemný zápach, ktorý je typickým sprievodným javom pri rozlievaní hnojovice po poliach.
  • Redukuje povrchový film usadenín.
  • Skvapalňuje biomasu, čo výrazne uľahčuje odčerpávanie hnojovice.
  • Zvyšuje hnojivú hodnotu hnojovice a maštaľného hnoja.
  • Významne redukuje výskyt patogénnych látok vo zvieracích výkaloch, cez efekt takzvaného obsadeného priestoru.
Prípravok SANIDENN pozostáva z kompozitu vhodne zvolených nepatogénnych baktérií, ktoré predstavujú osobitný druh trofického reťazca so schopnosťou rýchleho množenia, ďalej z vhodných štartérov, ktoré podporujú rozmnožovanie baktérií v nepriaznivých podmienkach a ich nosičov.
Dávkovanie:
Prípravok SANIDENN aplikujeme v množstve 10 gramov na každý 1m³ zvieracích výkalov v odstupe 7 dní. V prípade vyššieho zaťaženia antibiotikami je možné dávkovanie zdvojnásobiť. Pre uľahčenie aplikácie môžete odmerané množstvo preparátu rozpustiť vo vhodnom množstve vody, ktorú neskôr nalejete do nádrže s hnojovicou. Je veľmi dôležité, aby ste roztok použili okamžite po jeho príprave. Neodporúčame skladovať vodný roztok po dlhšiu dobu.

Hľadať:

Redukcia množstva húb prítomných v hnojovici po aplikácii bio-preparátu
Redukcia v % po 10 týždňoch
Spolu Z toho
Vláknité huby Kvasinky
94,14 91,00 95,79
Redukcia množstva baktérií prítomných v hnojovici po aplikácii bio-preparátu
Redukcia v % po 8 týždňoch
TSpolu Z toho
koky bacily tyčinky
93,93 96,37 89,49 98,71