SANIDENN TABS

Sanidenn Tabs 12
Sanidenn Tabs 24
Sanidenn Tabs 48
Sanidenn Tabs 96

Prípravok vo forme tabliet sa používa na spracovanie odpadových vôd v rôznych čistiacich zariadeniach. Je vysoko účinný vďaka tomu, že v jednej tablete sa nachádza viac ako 5 miliárd baktérií. Starostlivo zvolené nepatogénne mikroorganizmy sa podieľajú na účinnom rozklade škodlivých látok. SANIDENN TABS je vysoko účinným prostriedkom tak pri domácich čističkách odpadových vôd ako aj pri septikoch a iných nádržiach s obsahom znečistenej vody.

Mikrobiologický kompozit má schopnosť viazať na seba ťažké kovy, regulovať žiadané procesy fermentácie, meniť hodnoty pH v odpadových vodách a tekutých výkaloch a má vysokú účinnosť pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov (efekt takzvaného obsadeného priestoru), ako sú napríklad Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella alebo Streptococcus. Vďaka starostlivo koncipovanému mikrobiologickému zloženiu, ktoré predstavuje osobitný druh trofického reťazca, je tento prostriedok účinný tak v aeróbnych ako aj anaeróbnych podmienkach, v ľubovoľnom rozsahu teplôt a pri odlišných hodnotách pH.

Pre vysokú koncentráciu kolónie tvoriacich jednotiek sú tablety do septikov schopné redukovať povrchový film usadenín a skvapalňovať spodné sedimenty, spriechodňujú takisto drenážne a kanalizačné systémy. Použitím prípravku dochádza k výraznému zníženiu obsahu sírovodíka a čpavku, čo z neho činí vysoko účinný prostriedok pri odstraňovaní nepríjemného zápachu v mikrobiologicky kontaminovaných nádržiach.

Biopreparát sa skladá z aktivačnej zložky a zo starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich pôsobenia. Ich úlohou je pôsobiť na rozklad a degradáciu škodlivých látok: amoniaku, dusičňanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných jedno- alebo viac uhlíkových organických zlúčenín.
Dávkovanie:
Čistenie odpadových vôd: V prípade použitia v domácich čističkách odpadových vôd alebo septikoch, prípravok dávkujeme v množstve 5 gramov (jedna tableta) na každé 3m³ objemu nádrže, každých 7 dní. Pre zvýšenie účinku aplikácie prípravku, odporúčame použiť štartovaciu dávku v množstve 15 gramov (3 tablety) na každé 3m³ objemu nádoby.
Znečistené vodné nádrže: Pri čistení jazier, rybníkov, riek a vodných nádrží priemerná dávka je stanovená na 5 gramov (jedna tableta) na 1m³ (Konečný pomer dávkovania sa stanoví individuálne podľa typu daného prostredia). Prípravok môže byť aplikovaný aj v prítomnosti zvierat alebo vodných živočíchov.