RECULTIV

ReCultiv 150 ml
ReCultiv 1l
ReCultiv 5l
Prípravok ReCultiv je špecifický preparát určený na zaočkovanie pôdy, v období pred sejbou alebo po zbere úrody. Obnovuje mikrobiologickú rovnováhu pôdy.

Medzi pozitívne účinky prípravku RECULTIV patria:

  • Výrazný nárast výnosu poľnohospodárskych plodín a zväčšenie koreňového balu.
  • Zrýchlenie rozkladu zvyškov rastlín po zbere úrody, maštaľného hnoja a ostatných organických látok.
  • Nárast úrodnosti pôdy a obnova jej mikrobiologickej rovnováhy.
  • Regenerácia humusovej vrstvy vplyvom tvorby humínových kyselín.
  • Redukcia škodlivých baktérií, vírusov, plesní a húb v pôdnom prostredí.
  • Obmedzenie výskytu chorôb rastlín a zníženie spotreby prípravkov na ich ochranu.
  • Zlepšenie celkového hospodárenia s vodou v pôde a optimalizácia hodnôt dusíka, fosforu a síry.
  • Redukcia nepríjemného zápachu, ktorý je spojený s využívaním maštaľného hnoja a hnojovice v poľnohospodárstve.

Starostlivo vyselektované kmene baktérií, z ktorých 1 g mikrobiologickej zložky prípravku RECULTIV obsahuje aspoň 6×10⁸ organizmov, ďalej nosič a ich štartéry.

Dávkovanie:

Poľné plodiny: Odporúčané množstvo je 1 liter prípravku na hektár plochy. Postrek poľa alebo poľnohospodárskej plochy vykonávame v ľubovoľnej fáze pestovania plodín, najlepšie však počas agrotechnických úprav pôdy, čím sa zabezpečí správne premiešanie prípravku s pôdou.

Zelenina: Aplikuje sa pred výsadbou sadeníc alebo pred siatím osiva, v dávke 1 liter prípravku na hektár pôdy, v 0,2% koncentrácii (200 ml na 100 l vody). Aplikuje sa postrekom na povrch pôdy a následne sa premieša s vrstvou ornice.

Použitie v sadovníctve a školkárstve: Aplikuje sa na očistený povrch pôdy postrekom. Po aplikácii premiešame s hornou vrstvou pôdy. Preparát zriedime s vodou v pomere 1 l preparátu na 500 l vody a takéto množstvo aplikujeme na 1 hektár pôdy.

Okrasné rastliny (kvetinové záhony, kvety v kvetináčoch, záhony, zelené okrasné plochy): Aplikujeme postrekom v 0,2% koncentrácii (20 ml na 10 l vody). Aplikuje sa rovnomerne po povrchu pôdy postrekom. Po aplikácii premiešame s hornou vrstvou pôdy. Odporúčané množstvo vody 0,5 l na 1m². Pri zalievaní, prípravok aplikujeme v rovnakej koncentrácii dvakrát, a to počas vegetačného obdobia v množstve 150ml pracovného roztoku priamo pod rastliny ihneď po výsadbe a neskôr 250 ml pracovného roztoku po uplynutí 30 dňov od prvej aplikácie.

Trávniky: Odporúčame aplikovať na jar alebo v neskorom lete. Pri zakladaní nového trávnika prípravok aplikujeme na upravenú pôdu v 0,2% koncentrácii (20 ml na 10 litrov vody) a následne prípravok vmiešame do vrchnej vrstvy pôdy tak, že ju prekypríme. Prípravok aplikujeme v množstve 10 l na 100m² pôdy vhodne pripravenej na zatrávnenie. Pri už založených trávnikoch prípravok aplikujeme počas rekultivácie trávnika alebo pri ich prevzdušňovaní, v pomere 10 l pracovného roztoku na 100m² trávnika.

Namáčanie hľúz, cibúľ, odrezkov a sadeníc: Hľuzy, cibuľky, odrezky alebo sadenice zalejeme na 4 až 8 hodín 0,2% roztokom prípravku (2 ml na 1 l vody).

Aplikáciu prípravku môžeme zopakovať 1-3 krát počas sezóny, v ľubovoľnom vegetačnom období, pričom je potrebné zachovať tridsaťdňový odstup medzi jednotlivými aplikáciami.

Preparát RECULTIV môže byť použitý spolu s minerálnymi listovými hnojivami.

Výsledky poľnohospodárskych skúšok Národnej cukrovarníckej spoločnosti SA

Poľnohospodárske skúšky boli realizované Národnou cukrovarníckou spoločnosťou SA v rokoch 2011 a 2012 – zamerané na ošetrenie pôdy
2011 Úroda koreňa (t/ha) Polarizačný cukor (%) Úroda cukru (t/ha)
kontrola 88,99 18,46 15,02
ReCultiv 93,7 18,75 15,96
2012 Úroda koreňa (t/ha) Polarizačný cukor (%) Úroda cukru (t/ha)
kontrola 83,9 17,84 13,8
ReCultiv 86,2 17,99 14,2

Obsah húb v pôde po 3 ročnej aplikácii prípravku ReCultiv

Stanovenie celkového počtu plesní bolo vykonané pomocou platňovej metódy. Na základe počtu jednotlivých dospelých kolónií, bol stanovený priemerný počet plesní v pôde. Skúška bola vykonaná po uplynutí obdobia trojročnej aplikácie preparátu.

Počet plesní v 1 grame pôdy po aplikácii preparátu ReCultiv

(Aspergily, Penicillium, Alternária, Cladosporium Spolu)

Rast aktinomycét a celulolytických baktérií.

Nepriamo úmerne k zníženému počtu plesní v pôde narastá množstvo aktinomycét, celulolytických baktérií rodu Cellulomonas a baktérií rodu Bacillus. Prítomnosť aktinomycét pozitívne vplýva na vyššiu úrodnosť pôdy – baktérie produkujú enzymatické aparáty, ktoré sa podieľajú na rozklade organických látok, predovšetkým celulózy, lignínu a hemicelulózy. Rozklad lignínu pôsobí priaznivo na rozvoj výživných humínových kyselín, ktoré sú súčasťou humusu. Nárast množstva baktérií rodu Cellulomonas je dôkazom toho, že dochádza k intenzívnemu rozkladu celulózy, ktorá je obsiahnutá v rastlinných zvyškov v pôde. Časť cukrov z rozkladajúcej sa celulózy sa dostáva na povrch, čo pozitívne vplýva na rozvoj mikroorganizmov, ktoré sú v symbiotickom vzťahu s celulolytickými baktériami. Medzi tieto baktérie patria baktérie rodu Bacillus, ktoré sú zodpovedné za degradáciu bielkovín a tukov v pôde. Časť organických zlúčenín, ktoré tieto baktérie metabolizujú, sú vylučované na povrch v minerálnej forme. Preto v pôde dochádza aj k nárastu obsahu minerálneho dusíka a asimilovateľného fosforu.

Nárast baktérií rodu Pseudomonas ako aj niektorých baktérií z rodu Bacillus svedčí o priaznivých podmienkach pre rozvoj koreňov rastlín. Baktérie vstupujú do symbiotického vzťahu s koreňmi rastlín a poskytujú im tak ochranu proti hubovým ako aj bakteriálnym patogénom (vytvárajú antibiotiká a bakteriocíny). Naopak, baktérie od rastlín získavajú kyslík a niektoré živiny. Inhibovaný rozvoj plesní pomáha znižovať riziko oslabenia odolnosti rastlín. Baktriálna ochrana, rovnako ako aj metabolity, ktoré baktérie produkujú, urýchľujú rast rastlín.