NOVESAN

Novesan je mikrobiologický prípravok, ktorý urýchľuje proces kompostovania. Je zložený z prospešných a nepatogénnych bakteriálnych kmeňov, ktoré vo svojom metabolizme produkujú enzýmy zodpovedné za správne a rýchle kompostovanie organického odpadu, ako sú zvyšky rastlín, opadané ovocie, pokosená tráva, šupky, vaječné škrupiny, kávové usadeniny a čaj, drevný popol, papier, kôra, piliny a rozdrvené konáre.

Výhody použitia preparátu:

  • skrátenie doby kompostovania,
  • hygienizácia kompostu,
  • zníženie objemu kompostu,
  • odstránenie nepríjemného zápachu, ktorý je typickým sprievodným javom pri kompostovaní,
  • zvýšenie obsahu živín v komposte, vrátane makromolekulárnych humusových látok.

Jedno balenie je určené na spracovanie 5m³ kompostovanej hmoty. Odmerané množstvo rozpusťte v 5 litroch teplej vody (30 – 40 °C) a roztok dôkladne premiešajte (najlepšie v plastovej nádobe). Po približne 20 až 30 minútach pracovný roztok vylejte na pripravenú vrstvu kompostu. Kompost ukladajte postupne vo vrstvách a prípravok aplikujte postupne na každú z týchto vrstiev. Je dôležité, aby v komposte bola zachovaná stála a dostatočná vlhkosť. V prípade čerstvo pokosenej trávy, odporúčame prípravok aplikovať až po 5 dňoch. Na prípravu pracovného roztoku nepoužívajte kovové nádoby alebo náradie. Kompost príliš nestláčajte.

Bezpečnostné opatrenia: V prípade nevhodnej aplikácie prípravku môže dôjsť k vytváraniu prachu. Prípadná inhalácia prachových častíc môže vyvolať alergické reakcie u alergických ľudí. Dlhodobé pôsobenie prípravku môže vyvolať mierne podráždenie kože. V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami, opláchnite vodou. Po prehltnutí vypláchnite ústa a hrdlo vodou. V prípade vzniku alergickej reakcie, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Prípravok skladujte pri teplotách nižších ako 40 °C a mimo dosahu detí.

Novesan 100 g