LIPOBAKT

Lipobakt 0,5 l
Lipobakt 4,5 l

Prípravok LIPOBAKT

Prípravok LIPOBAKT slúži ako mikrobiologický odstraňovač mastnoty. Na odstraňovaní mastnoty sa podieľajú lipázy, teda extracelulárne enzýmy, ktoré vznikajú pomocou vhodne zvolenej kombinácii bakteriálnych kmeňov s vysokým podielom lipolytickej aktivity. Tieto baktérie majú schopnosť aktívne sa šíriť vo vnútri kanalizačných potrubí, ktoré sú pokryté vrstvou tuku, a hlboko preniknúť do vnútra tukových usadenín. V prítomnosti lipáz sa tuky rozkladajú na glycerol a voľné mastné kyseliny. Tieto sa následne využívajú ako stavebná látka pri výstavbe biologických membrán alebo sa mineralizujú na jednoduché anorganické zlúčeniny.

DÁVKOVANIE PRÍPRAVKU LIPOBAKT

PREVENTÍVNE

Domácnosť: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a veleje sa do kanalizačného odtoku. Prípravok sa aplikuje každých 30 dní a nechá sa pôsobiť počas noci.

Gastronómia – hotelierstvo: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a veleje sa do kanalizačného odtoku. Prípravok sa aplikuje každých 7 dní, na konci pracovnej doby, v čase, kedy sa po istú dobu kanalizácia nebude používať.

Lapače tukov: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a rozleje sa po povrchu tukového filmu v lapači tukov. Prípravok sa aplikuje každých 7-14 dní v závislosti od množstva tuku.

ČOV: 100ml prípravku sa vyleje do kanalizačného odtoku alebo do WC. Prípravok sa aplikuje každých 14 dní, v prípade, ak dochádza ku kryštalizácii tukov a k vytváraniu povrchového filmu, 200ml prípravku sa zriedi v 2 litroch vody a vyleje sa na povrchu tukového filmu.

KRÁTKODOBÉ PROBLÉMY – NADMERNÉ VYPÚŠTANIE TUKOV DO KANALIZÁCIE

Domácnosti: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a roztok sa vyleje do kanalizačného odtoku. Prípravok sa aplikuje každých 7 dní a nechá sa pôsobiť počas noci.

Gastronómia – hotelierstvo: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a roztok sa vyleje do kanalizačného odtoku. Prípravok sa aplikuje 2-3 krát týždenne, na konci pracovnej doby, v čase, kedy sa na istú dobu kanalizácia nebude používať.

SPRIECHODNENIE UPCHATEJ KANALIZÁCIE (pomalé odtekanie, bublanie a pod.)

Domácnosti: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a roztok sa vyleje do kanalizačného odtoku. Aplikuje sa denne do doby, kým problém nepominie.

Gastronómia – hotelierstvo: 100ml prípravku sa zriedi v 1 litri vody a roztok sa vyleje do kanalizačného odtoku. Prípravok sa aplikuje každých deň, na konci pracovnej doby, v čase, kedy sa po istú dobu kanalizácia nebude používať.

Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby
Balenie – fľaša 0,5 litra, kanister 5 litrov

Dôležité upozornenie: na riedenie prípravku používajte vlažnú vodu, pred použitím roztoku, zatraste s nádobou s roztokom.

Bezpečnostné opatrenia: Prípravok používajte podľa návodu, ktorý je uvedený na etikete výrobku. Uchovajte mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste v uzatvorenej nádobe. Chráňte pred slnečným žiarením a uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov.