FOSBAKT

Fosbakt 1l
Fosbakt 5l

Prípravok uvoľňujúci fosfor FOSBAKT

Fosfor je prvok, ktorý je nevyhnutný pre zachovanie správnej činnosti každej živej bunky. Podieľa sa na metabolizme a na energetickej činnosť bunky, je zodpovedný za ukladanie genetických informácii a za syntézu proteínov. V prírode sa vyskytuje v minerálnej forme ako fosforit (fosforečnan sedimentálneho pôvodu), apatit (fosforečnan magmatického pôvodu) a ako vivianitový útvar ho nachádzame predovšetkým v močiaroch a rašeliniskách.

Kyslé zlúčeniny fosforu sú veľmi významné pre poľnohospodárstvo a sú hlavnou zložkou umelých hnojív. Z dôvodu intenzívnej ťažby ložísk fosforečnanov a pretože zdroje fosforu nepatria medzi obnoviteľné zdroje, je potrebné do budúcna rátať s nedostatkom tohto prvku.  Preto je veľmi dôležité, aby sa v poľnohospodárstve začali využívať také metódy, ktoré dokážu uvoľňovať fosfor priamo v pôde z fosforečnanov vápenatých, ktoré rastliny nie sú schopné prijímať.

 

Prípravok FOSBAKT je jedinečnou mikrobiálnou očkovacou látkou, ktorá má presne vymedzený rozsah aplikácie. Použité kmene baktérií premieňajú pomocou metabolickej aktivity rastlinami nestráviteľný fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 na ľahko vstrebateľné ortofosforečnany H2PO4 a HPO42-. Tento prípravok sa významne podieľa na obmedzení používania fosforečných hnojív.

Prípravok FOSBAKT pozostáva z jedinečnej, vhodne zvolenej kombinácie mikroorganizmov, ktoré boli izolované v pôvodných biotopoch a ktoré majú jedinečnú schopnosť uvoľňovať ľahšie stráviteľné formy fosforečnanov, ku ktorým by inak rastliny nemali prístup. Tieto baktérie majú schopnosť katalyzovať hydrolýzu organických a anorganických zlúčenín nestráviteľného fosforu.  Prípravok FOSBAKT je úplne bezpečný pre ľudí, rastliny, živočíchy a vodné organizmy.  Nepredstavuje riziko „prehnojenia” pôdy, ani kontaminácie povrchových, či podzemných vôd.

Prípravok FOSBAKT sa aplikuje vo forme postreku pôdy v množstve 1 liter na 1 hektár v koncentrácii (1 liter koncentrátu na 200-300 litrov). Prípravok sa aplikuje v období pred vysiatím alebo krátko po začatí rastu rastlín a tvorby ich koreňov.  Prípravok môže byť aplikovaný súčasne v kombinácie so štandardnými fosforečnými hnojivami, čo výrazne zvyšuje ich účinnosť.

Bezpečnostné opatrenia: Prípravok používajte podľa návodu, ktorý je uvedený na etikete výrobku. Uchovajte mimo dosahu detí. Uschovajte na suchom a chladnom mieste v uzatvorenej nádobe. Chráňte pred slnečným žiarením a uchovávajte mimo dosahu tepla.

Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby

Balenie: fľaša 1 liter, kanister 5 litrov.

Tabuľka 1. Výsledky testov uvoľňovania fosforečnanov V [mg/dm3] z dvoch substrátov: fosforečnan vápenatý po 2 týždňoch inkubácie a minerálne hnojivo (12% P2O5) po 3 týždňoch inkubácie.

 

1. Výsledky testov uvoľňovania fosforečnanov V [mg/dm3] z minerálneho hnojiva 12% P2O5 po troch týždňoch inkubácie.

Nárast fosforečnanov V uvoľnených z minerálneho hnojiva

2. Výsledky testov uvoľňovania fosforečnanov V z fosforečnanu vápenatého Ca3(PO)4

Nárast fosforečnanov V uvoľnených z fosforečnanu vápenatého