BIODENN-K

Biodenn-K 250 g
Biodenn K 450 g
Biodenn-K 0,9 kg
Biodenn K 4,5 kg
Biodenn-K 25 kg

Prípravok BIODENN K je určený na použitie v ustajňovacích objektoch. Vďaka starostlivo zvoleným zložkám mikrobiologického kompozitu, má tento prípravok široké uplatnenie v chovateľských a ustajňovacích priestoroch, kde sa podieľa na zlepšení sanitárnych a hygienických podmienok. Prípravok výrazne znižuje množstvo sírovodíka a amoniaku, čím zároveň znižuje riziko vzniku ochorení dýchacích ciest.  Vďaka schopnosti rýchleho rozmnožovania sa počas procesu takzvanej adhézie, sú baktérie schopné zamedziť riziku vzniku infekcií spôsobených patogénnymi baktériami. Prípravok nepredstavuje žiadne riziko pre zvieratá a životné prostredie.

Výhody použitia prípravku BIODENN K

  • Znižuje nepríjemný zápach, ktorý je typickým sprievodným javo pri chove hospodárskych zvierat.
  • Výrazne redukuje obsah sírovodíka a amoniaku v ustajňovacích objektoch a v ostatných priestoroch chovu hospodársky zvierat. Takisto prispieva k zníženiu emisií týchto plynov do okolia.
  • Redukuje množstvo patogénnych baktérií, húb a plesní v podstielke a v kompostoch a zamedzuje uvoľňovaniu patogénnej kontaminácie mikrobiologického pôvodu do okolitého prostredia.
  • Znižuje výskyt chorôb dýchacích ciest, tráviaceho traktu a chorôb pohybového ústrojenstva u zvierat.
  • Významne redukuje nepríjemný zápach pri skladovaní a rozmetaní maštaľného hnoja na poľnohospodárske plochy a zároveň rýchlo a účinne regeneruje znehodnotenú mikroflóru pôdy.
  • Účinne redukuje patogénne baktérie a huby v hnojovici a maštaľnom hnoji a zvyšuje ich hnojivý účinok.
  • Pôsobí na rýchlejšie a účinnejšie využitie hnojovice, mineralizuje maštaľný hnoj a homogenizuje biomasu.
  • Znižuje vlhkosť ustajňovacích priestorov.

Prípravok BIODENN K je zložený z kompozitu vhodne zvolených nepatogénnych baktérií, ktoré predstavujú osobitný druh trofického reťazca so schopnosťou rýchleho množenia, ďalej z vhodných štartérov, ktoré podporujú rozmnožovanie baktérií v nepriaznivých podmienkach a ich nosičov.

Dávkovanie:

Prípravok BIODENN K aplikujeme v množstve 5 gramov na každý 1m² povrchu ustajňovacieho objektu v odstupe 14 dní.