AKWESAN GR

Akwesan GR 500 g
Akwesan GR 3kg

AKWESAN GR – Bakteriálny prípravok určený na redukciu organických i neorganických usadenín z dna vodných nádrží.

Na dne každej vodnej nádrže sa usádzajú organické i neorganické látky, ktoré vytvárajú spodné usadeniny. Spodné usadeniny vznikajú z organických látok, ktoré pozostávajú z nerozložených, uhynutých živočíchov alebo z živočíšnych výkalov, teda tzv. detritov a zo sedimentujúcich látok sestonov. Ďalšiu zložku tvoria anorganické látky, ako sú napríklad kremík, íl alebo hlina, ktoré sa na dne vodných nádrží usádzajú a po usadení vytvárajú suspenziu.
Doba počas, ktorej sa usádzajú spodné sedimenty a ich zloženie závisí, okrem iného, aj od takzvanej trofie resp. úživnosti vodných nádrží. V usadeninách vysoko trofických vodných nádrží sa nachádzajú veľké zásoby výživných látok, ktoré tak môžu byť trvalo alebo dočasne vylúčené z kolobehu vodného ekosystému. Obmedzenie eutrofizácie sa pozitívne odzrkadľuje na redukcii bujnenia škodlivých rias, nepríjemného zápachu vody a vplýva na celkové zníženie množstva rias.

Prípravok Akwesan GR pôsobí tak, že sa vo vrstve spodných usadenín dôjde k aktivácii mikrobiálnej očkovacej látky, ktorá pozostáva zo zložky vhodne vybraných kmeňov baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú vo vodnom prostredí, čím postupne dochádza k redukcii spodných usadenín. Proteolytické, lipolytické a celulolytické baktérie, ktoré sú obsiahnuté v prípravku, vplývajú na degradáciu organických látok, ktoré sa nachádzajú na dne vodných nádrží. Nitrifikačné baktérie naopak pôsobia na proces oxidácie amoniaku a amónnych solí, a z nich zasa vznikajú dusičnany. V ďalšej fáze denitrifikačné baktérie pôsobia na rozklad dusičnanov, ktoré sa menia na atmosférický dusík, čiže dochádza k takzvanému denitrifikačnému procesu. Granulovaná forma prípravku zaisťuje jeho rýchlu sedimentáciu a prenikanie hlboko do štruktúr spodných usadenín, čo sa pozitívne odzrkadľuje na rýchlom nástupe biodegradačných procesov a takmer okamžitej adaptácii baktérií na dané prostredie a ich ďalšie rozmnožovanie vo vrstvách dnových sedimentov.

Použitý materiál: Prípravok Akwesan GR pozostáva zo starostlivo vybraných nepatogénnych kmeňov baktérií, štartérov a ich nosiča. Prípravok je vo forme granulátu.
Môžete ho aplikovať aj v prítomnosti vodných živočíchov.

Dávkovanie: Prípravok sa aplikuje v množstve 10 gramov na každý 1m2 vodnej plochy. Prípravok aplikujte dvakrát v priebehu sezóny. Optimálny termín aplikácie: jar-jeseň alebo podľa potreby v závislosti od množstva spodných usadenín. V prípade veľkého množstva dnových sedimentov, sa prípravok môže aplikovať aj niekoľko krát počas sezóny, avšak s minimálnym odstupom 30 dní.
Spôsob aplikácie prípravku: Prípravok rovnomerne rozsypte po celom povrchu vodnej hladiny.
Môžete ho aplikovať aj v prítomnosti vodných živočíchov.
Bezpečnostné opatrenia: Uchovajte mimo dosahu detí. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste v uzatvorenej nádobe. Chráňte pred slnečným žiarením a uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov.