Spracovanie odpadových vôd

Spracovanie odpadových vôd

Baktérie do čističiek odpadových vôd sú vysoko účinné prípravky určené na spracovanie odpadových vôd. Účinne uvoľňujú kanalizačné potrubia, čistia septiky a drenážne systémy, zmenšujú množstvo spodných usadenín a odstraňujú nepríjemný zápach. Tablety do septikov sú cenené pre svoju vysokú účinnosť a ich pozitívny vplyv na bezchybnosť prevádzky čističiek odpadových vôd. Sú aktívne tak v aeróbnych ako aj anaeróbnych podmienkach. Okrem toho môžu byť použité v ľubovoľnom rozsahu teplôt a pri odlišných hodnotách pH.

 

Prípravky do septikov sa môžu používať vo verejných čističkách odpadových vôd, vodných nádržiach ale aj v bežných domácnostiach – sú účinné aj pri používaní chemických čistiacich prostriedkov určených pre domácnosť. Tablety obsahujú niekoľko miliárd baktérií, ktoré majú schopnosť viazať na seba ťažké kovy. Použité baktérie patria medzi najúčinnejšie inhibítory rastu patogénnych mikroorganizmov, ako sú napríklad Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella alebo Streptococcus. Nepredstavujú žiadne riziko pre človeka, zvieratá ani životné prostredie. Pred použitím sa oboznámte s návodom na použítie prípravku.

BIODENN K

Prípravok do septikov je vysoko účinný prostriedok určený na mikrobiologické čistenie odpadových vôd a inak znečistených vôd, pričom 1 gram preparátu obsahuje 2 miliardy baktérií. Pôsobí na rozpad škodlivých látok, ako sú čpavok alebo sírovodík, inhibuje rast patogénnych mikroorganizmov a efektívne čistí kanalizačné potrubia a drenážne systémy.

SANIDENN

Baktérie SANIDENN sú určené do čističiek odpadových vôd a sú vysoko účinné v zariadenia s kapacitou nad 10m³. Môžu sa používať aj na čistenie nádrží na hnojovicu alebo domácich septikov, kde odstraňujú povrchový film usadenín a zvyšujú tak ich funkčnosť. Prípravok pôsobí v aeróbnych ako aj anaeróbnych podmienkach, čistí a spriechodňuje potrubia a odstraňuje nepríjemný zápach.