Rozklad ropných derivátov

Proces bioremediácie s využitím mikrobiologických inokulantov je považovaný za najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob znižovania podielu xenobiotických látok, ktoré zaťažujú životné prostredie, na také hodnoty, ktoré sú bezpečné pre živé organizmy. Baktérie, ktoré tvoria inokulant, rozkladajú látky znečisťujúce  životné prostredie (ropné deriváty), získavajú z nich uhlík pre svoj ďalší rozvoj, ktoré zároveň ich mineralizujú na CO2 , a menia ich na vlastnú bunkovú hmotu.
Medzi hlavné príčiny, v dôsledku ktorých dochádza k znečisťovaniu životného prostredia ropnými derivátmi, patria: poškodenie alebo porucha potrubí prepravujúcich palivo, únik ropných látok z rafinérií, únik ropy z prieskumných vrtov pri vyhľadávaní ropy, úniky ropných derivátov z netesných palivových nádrží.

PETRODENN

PETRODENN je viaczložkový prípravok určený na aktiváciu procesov bioremediácie pôdy kontaminovanej ropnými derivátmi.