ReCultiv

35,00 675,00  brutto

Poprawa żyzności gleby i plonowania. Rozkład resztek pożniwnych. Odbudowa warstwy próchniczej gleby.

Wyczyść

Opis i działanie:

Preparat ReCultiv jest formą swoistej szczepionki doglebowej, przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby.

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje:

- Bardzo istotny wzrost plonowania roślin oraz wzrost bryły korzeniowej

- Przyspieszony rozkład resztek pożniwnych, obornika i innych substancji organicznych

- Wzrost żyzności gleby i przywrócenie jej równowagi mikrobiologicznej.

- Odbudowę pokrywy próchniczej poprzez produkcję kwasów humusowych.

- Redukcję w środowisku glebowym szkodliwych bakterii, wirusów, pleśni i grzybów.

- Ograniczenie chorób roślin i zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.

- Poprawę gospodarki wodnej gleby oraz gospodarki azotu, fosforu i związków siarki.

- Redukcję fetorów związanych z rolniczym wykorzystaniem obornika i gnojowic.

Skład i dawkowanie:

Wyselekcjonowane szczepy bakteryjne, w 1g kompozytu mikrobiologicznego wchodzącego w skład preparatu RECULTIV znajduje się co najmniej 6x10⁸ jtk, nośnik, startery.

Dawkowanie:

Uprawy polowe: Zalecana ilość 1 l na ha, oprysku pola bądź plantacji dokonać w dowolnej fazie uprawy, najlepiej w okresie wykonywania zabiegów agrotechnicznych gwarantujących prawidłowe wymieszanie preparatu z glebą.

Warzywa: Stosować przed wysadzeniem rozsady bądź wysiewem nasion w dawce 1 l na ha w stężeniu 0,2% (200ml w 100 l wody) Zastosować w formie oprysku po powierzchni gleby, następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby.

Uprawy sadownicze i szkółkarskie: Opryskać oczyszczoną powierzchnię gleby, po aplikacji wymieszać górną jej warstwę. Preparat stosować w dawce 1 l na ha na 500 l wody.

Rośliny ozdobne ( klomby, kwietniki, rabaty, zieleńce): W formie oprysku o stężeniu 0,2% ( 20ml na 10 l wody). Opryskać równomiernie powierzchnię gleby następnie wymieszać górną jej warstwę. Zalecana ilość wody 0,5 l na 1m². W formie podlewania w identycznym stężeniu stosować dwukrotnie w okresie wegetacji, 150ml roztworu roboczego pod roślinę bezpośrednio po posadzeniu, następnie 250ml roztworu roboczego po 30 dniach od daty pierwszej aplikacji.

Trawniki: Zaleca się stosować wiosną lub późnym latem. Przy zakładaniu trawnika, przygotowaną glebę opryskać preparatem o stężeniu 0,2% ( 20 ml na 10 l wody ) następnie wymieszać wierzchnią warstwę gleby przez zagrabienie. Stosować w dawce 10 l na 100m² gleby przygotowanej pod trawnik. W przypadku gotowego trawnika stosować po rekultywacji i aeracji w dawce 10 l substancji roboczej na 100m² trawnika.

Moczenie bulw, cebul, kłączy i sadzonek: Zalać na okres 4 do 8 godzin roztworem o stężeniu 0,2% (2ml na 1 l wody)

Aplikację preparatem można przeprowadzać 1-3 razy w sezonie w dowolnym okresie wegetacji z zachowaniem 30 dniowego okresu przerwy pomiędzy poszczególnymi zabiegami.

Preparat RECULTIV może być stosowany z innymi dolistnymi nawozami mineralnymi.

Wyniki badań

Doświadczalnictwo Rolnicze w Krajowej Spółce Cukrowej SA

Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa
2011 Plon korzeni (t/ha) Polaryzacja (%) Plon cukru (t/ha)
kontrola 88,99 18,46 15,02
ReCultiv 93,7 18,75 15,96
2012 Plon korzeni (t/ha) Polaryzacja (%) Plon cukru (t/ha)
kontrola 83,9 17,84 13,8
ReCultiv 86,2 17,99 14,2

 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (doświadczenie seler korzeniowy- odmiana Diamont) Preparat zastosowano przedwegetacyjnie w formie oprysku a następnie wymieszano preparat z glebą.

 

 Zawartość grzybów pleśniowych w glebie po 3 letnim stosowaniu preparatu ReCultiv

Oznaczenia ogólnej ilości pleśni w glebie dokonano metodą płytkową. Na podstawie ilości wyrośniętych pojedynczych kolonii, oznaczono średnią ilość pleśni w glebie. Doświadczenie prowadzono w okresie 3 letniej doglebowej aplikacji preparatu.

Ilość pleśni w 1 gramie gleby po zastosowaniu preparatu ReCultiv

(Kropidlaki, Pędzlaki, Alternaria,Cladosporium Łącznie)