Biodenn-K – preparat do obejść inwentarskich

299,00 1 296,00  brutto

Obejścia inwentarskie: 2 do 5 gramów na 1m² powierzchni obejścia inwentarskiego 14 dni.

 

Wyczyść

Zastosowanie:

Jako preparat do obejść inwentarskich:

Opis i działanie: Preparat BIODENN K przewidziany jest do zastosowania w obejściach inwentarskich. Poprzez odpowiednio dobrany skład kompozytu mikrobiologicznego preparat działa w szerokim zakresie, przyczyniając się zdecydowanie do poprawy warunków sanitarnych i higienicznych wewnątrz tychże obejść. Preparat znacząco obniża poziom siarkowodoru i amoniaku zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwinięcia się chorób układu oddechowego.  Poprzez zdolność do silnej multiplikacji w procesie adhezji  zdecydowanie ograniczają rozwój i ryzyko wystąpienia zakażeń spowodowanych przez bakterie patogenne. Preparat bezpieczny dla zwierząt i otoczenia.

Zalety stosowania preparatu BIODENN K.

  • Ograniczenie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich
  • Znaczne obniżenie zawartości siarkowodoru i amoniaku w obiektach inwentarskich oraz miejscach stosowania preparatu a także istotne zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia.
  • Redukcja chorobotwórczych bakterii,  grzybów w i pleśni w ściółce,  kompostach,  oraz zmniejszenie emisji chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska z tego typu źródeł.
  • Zmniejszenie ilości chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt.
  • Ograniczenie przykrych zapachów podczas składowania i rozrzucania obornika na pola, a także szybka i korzystna regeneracja zdegradowanej mikroflory glebowej.
  • Bardzo wysoka redukcja bakterii patogennych i grzybów w gnojowicy i oborniku oraz zwiększenie ich wartości nawozowych.
  • Szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, mineralizacja obornika oraz homogenizacja biomasy.
  • Obniżenie wilgotności obiektów inwentarskich.

Skład i dawkowanie:

Preparat BIODENN K zestawiony jest z odpowiednio dobranego kompozytu niepatogennych bakterii tworzących swoisty łańcuch troficzny, zdolnych do silnej multiplikacji, oraz odpowiednio dobranych starterów umożliwiających rozwój bakterii w niekorzystnych warunkach i nosników.

Dawkowanie:

Preparat BIODENN K dawkujemy w ilości 2 do 5 gramów na każdy 1m2 powierzchni obejścia inwentarskiego co 14 dni.

 

Wyniki badań

Wyniki ważniejszych badań naukowych dotyczących stosowania biopreparatów w obejściach inwentarskich

 

% upadków prosięta cielęta źrebięta jagnięta
kontrola 10,8 9,1 7,72 6,23
biopreparat 2,64 3,24 0,2 0,22

 

 

opis 1 dzień 1 tydzień 2 tydzień 4 tydzień 7 tydzień
kontrola 9,1 9,8 9,5 11,1 10,2
biopreparat 9,3 5,1 3,6 3,7 2,1

 

 

 

 

Opis 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień 6 tydzień 7 tydzień
kontrola 0,1 10 12,2 15 17,7 22,3 24,6
biopreparat 0 0 3,63 4,72 5 5 8,1