Kategoria: .

Akwesan Starter

59,00  brutto

Nowoczesny preparat do aktywizacji życia biologicznego. Aktywne mikroorganizmy szybko utleniają amoniak i redukują azotany. Waga: 100g

Na stanie

Preparat AKWESAN Starter zawiera wyszukane, pozyskane ze środowiska naturalnego szczepy bakterii autotroficznych w bardzo dużym stężeniu.
Dzięki tak wysokiej koncentracji preparat natychmiast aktywuje życie biologiczne w filtrach i strefach filtracyjnych zapewniając równowagę biologiczną w zbiorniku wodnym. Zawiera bakterie szybko utleniające amoniak i azotyny oraz redukujące azotany. W 1 gramie preparatu znajduje się ponad 10 miliardów aktywnych mikroorganizmów.

Dawkowanie: 100 gramów na 10 m³ wody.

Sposób aplikacji: Każdorazowo na wiosnę podczas startu systemu filtracyjnego lub przy ponownym uruchomieniu filtracji. Zalecany jest również do uzupełniania w przypadku wymiany wody w zbiorniku wodnym lub po dokładnym oczyszczeniu filtra. Starter należy wsypać na zwilżony materiał filtra i pozostawić do działania na dwie godziny przy wyłączonym obiegu wody. Lampę UV należy wyłączyć na 48 godzin. Starter stosujemy przy temperaturze wody przekraczającej 8 °C.

Skład

Skład: Preparat złożony jest ze szczepionki niepatogennych bakterii osadzonych na nośniku mineralnym oraz starterów umożliwiających szybkie namnożenie bakterii w środowisku wodnym.
Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w zamkniętym pojemniku. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Zalecenia: W celu kontynuacji procesu zapoczątkowanego przez preparat AKWESAN Starter jak i dalszego utrzymania równowagi biologicznej zaleca się cykliczną aplikację preparatu AKWESAN bądź AKWESAN GR w zależności od stopnia obciążenia akwenu wodnego.

Działanie

Sposób działania: Pierwszą fazę działania biopreparatu stanowi adaptacja mikroorganizmów do danego środowiska. Ze względu na swoją złożoność i dobór konkretnych szczepów bakteryjnych preparat charakteryzuje się dużą skutecznością działania w szerokim zakresie zmian parametrów fizyko-chemicznych wody. Zdolność wykorzystanych bakterii do silnej multiplikacji gwarantuje prawidłowy przebieg procesu nitryfikacji, a następnie redukcji azotanów w procesie denitryfikacji. Pozwala zachować równowagę fosforową i w konsekwencji ograniczyć poziom fosforanów w wodzie. Redukcja rozpuszczalnych form azotu i fosforu jako głównych czynników biogennych powoduje zmniejszenie trofii akwenu, co skutkuje ograniczeniem wzrostu i redukcją glonów w środowisku wodnym. Uruchomione zostają procesy rozkładu materii organicznej przez odpowiednie grupy bakterii celulolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Powstałe w ten sposób białko rozkładane jest przez bakterie amonifikacyjne i nitryfikacyjne. Ostatnim etapem działania biopreparatu jest uruchomienie bakterii denitryfikacyjnych. W ten sposób zamknięty zostaje cykl azotowy.