Prípravky pre ustajňovacie objekty

BIODENN K

Prípravok BIODENN K je určený na použitie v ustajňovacích objektoch. Vďaka starostlivo zvoleným zložkám mikrobiologického kompozitu, má tento prípravok široké uplatnenie v chovateľských a ustajňovacích priestoroch, kde sa podieľa na zlepšení sanitárnych a hygienických podmienok. Prípravok výrazne znižuje množstvo sírovodíka a amoniaku, čím zároveň znižuje riziko vzniku ochorení dýchacích ciest. Vďaka schopnosti rýchleho rozmnožovania sa, v rámci procesu takzvanej adhézie, použité baktérie majú schopnosť eliminovať riziko vzniku infekcií spôsobených patogénnymi baktériami. Prípravok nepredstavuje žiadne riziko pre zvieratá a životné prostredie.

SANIBENT GR

Požadované výsledky aplikácie prípravku SANIBENT GR:

  • redukcia nepríjemného zápachu v chovateľských priestoroch a ich okolí
  • redukcia nepríjemného zápachu pri poľnohospodárskom spracovaní hnojovice
  • zlepšenie chovateľských a hygienických podmienok v chovateľských priestoroch
  • zlepšenie zdravotného stavu zvierat, zníženie výskytu a šírenia chorôb dýchacích ciest a končatín
  • zníženie množstva uhynutých zvierat
  • homogenizácia hnojovice v nádržiach na hnojovicu
  • redukcia povrchového filmu usadenín
  • hygienizácia hnojovice a zvýšenie jej hnojivej hodnoty

SANIDENN

Prípravok SANIDENN je určený na spracovanie zvieracích výkalov a používa sa v odvádzacích kanáloch a nádržiach na hnojovicu. Redukuje povrchový film usadenín. Odstraňuje nepríjemný zápach, ktorý je typickým sprievodným javom pri procese spracovania hnojovice, zároveň zvyšuje jej hnojivý účinok. Vďaka efektu takzvaného obsadeného priestoru hygienizuje hnojovicu a vo významnej miere obmedzuje rast húb, plesní a patogénnych baktérií.