Prípravky na ošetrenie pôdy

RECULTIV

Prípravok ReCultiv je špecifický preparát určený na zaočkovanie pôdy, v období pred sejbou alebo po zbere úrody. Obnovuje mikrobiologickú rovnováhu pôdy.

ReCultiv je zmes starostlivo vyselektovaných kmeňov baktérií, z ktorých 1g mikrobiologickej zložky prípravku RECULTIV obsahuje aspoň 6×10⁸ organizmov, ďalej pozostáva z nosič a ich štartérov.