Preparaty doglebowe i dla roślin

Preparaty doglebowe. Dlaczego warto?

Preparaty doglebowe przywracają równowagę mikrobiologiczną gleby, które stosuje się w okresie przedsiewnym oraz pożniwnym. Ich głównym zadaniem jest rozkład resztek pożniwnych, redukcja szkodliwych bakterii, pleśni i wirusów, ograniczenie chorób roślin oraz poprawa gospodarki wodnej gleby. W swojej ofercie posiadamy specjalistyczne i niezwykle skuteczne preparaty w przystępnych cenach. Każdy z nich powoduje wzrost żyzności gleby i przywrócenie jej równowagi mikrobiologicznej.

Preparaty te uzyskały rejestrację Ministerstwa Rolnictwa lub Zakładu Toksykologii Środowiskowej w Warszawie. Każdorazowo produkowane są w oparciu o najnowsze zdobycze nauki oraz innowacyjne technologie, co gwarantuje ich wysoką skuteczność. Dodatkowo, preparaty te nie szkodzą środowisku, co w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi preparatami doglebowymi.

RECULTIV

Zalety preparatów doglebowych ReCultiv

Preparat doglebowy ReCultiv jest formą swoistej szczepionki doglebowej i przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby, a wprowadzony do jej wnętrza powoduje:

  • Bardzo istotny wzrost plonowania roślin oraz wzrost bryły korzeniowej.
  • Przyspieszony rozkład resztek pożniwnych, obornika i innych substancji organicznych.
  • Wzrost żyzności gleby i przywrócenie jej równowagi mikrobiologicznej.
  • Odbudowę pokrywy próchniczej poprzez produkcję kwasów humusowych.
  • Redukcję w środowisku glebowym szkodliwych bakterii, wirusów, pleśni i grzybów.
  • Ograniczenie chorób roślin i zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.
  • Poprawę gospodarki wodnej gleby oraz gospodarki azotu, fosforu i związków siarki.
  • Redukcję fetorów związanych z rolniczym wykorzystaniem obornika i gnojowic.

FOSBAKT

Preparat FOSBAKT jest swoistą szczepionką mikrobiologiczną o ściśle ukierunkowanym działaniu. Znajdujące się w preparacie szczepy bakteryjne na skutek aktywności metabolitycznej przekształcają nieprzyswajalny przez rośliny fosforan wapnia Ca3(PO4)2na łatwo przyswajalne ortofosforany H2PO4 i HPO42-. Stosowanie preparatu pozwala ograniczyć stosowanie nawozów fosforowych.

SOILBAKT

Preparat SOILBAKT to mikrobiologiczny kondycjoner środowiska glebowego. SoilBakt jest preparatem będącym swoistą formą szczepionki doglebowej ukierunkowaną na odbudowę warstwy próchniczej. Bakterie zawarte w preparacie, poprzez własną aktywność metabolityczną zapobiegają wyjaławianiu gleby. Przyspieszają rozkład materii organicznej . Stymulują rozwój strefy włośnikowej korzeni, zwiększając w ten sposób powierzchnię poboru wody a co za tym idzie ograniczają możliwość wystąpienia stresu spowodowanego niedoborem wody w glebie.

FUNGSAN F

Zawarty w preparacie kompozyt mikrobiologiczny stymuluje rośliny do lepszego wzrostu, zwiększa ilość i jakość plonu, zwiększa zdolności regeneracyjne i wigor roślin.

FUNGSAN C – Preparat mikrobiologiczny

Środki chemiczne stosowane w ochronie roślin powodują nie tylko zamieranie patogenów ale również odkładają się w niektórych częściach roślin, lub mogą też wpływać negatywnie na rozwój rośliny. Coraz częściej słyszy się o oporności grzybów i pleśni na substancje czynne znajdujące się w stosowanych wielokrotnie fungicydach. Zabiegi chemiczne często wyjaławiają środowisko fylosfery (części nadziemnych roślin), w której występują również mikroorganizmy zapobiegające rozwojowi niektórych patogenów. Często zdarza się, że mikroflora fylosfery nie jest na tyle bioróżnorodna aby zahamować rozwój niektórych patogenów. Starannie dobrana kompozycja szczepów bakterii, zasiedla środowisko  fylosfery (części nadziemnych roślin), w której rozwijają się i zabezpieczają roślinę przed rozwojem grzybów patogennych.  Mikroorganizmy wchodzące w skład serii preparatów wyizolowane zostały ze środowiska naturalnego.

Bakterie oraz ich metabolity nie są toksyczne dla ludzi i zwierząt, nie odkładają się w roślinie. Mikroorganizmy z preparatu wpływają na kondycję rośliny, zwiększając jej odporność, poprawiając zdolności regeneracyjne, a w konsekwencji zwiększając plon i jakość otrzymanych produktów. Niektóre metabolity wytwarzane przez bakterie są pobierane przez roślinę, w której stymulują między innymi syntezę białek odpornościowych, podziały komórkowe, tworzenie organelli komórkowych. Rośliny po zastosowaniu preparatu wykazują silniejszą reakcję fototropiczną w porównaniu z roślinami bez zastosowania preparatu.
W 1g preparatu znajduje się powyżej 1×1010 jtk, odpowiednich szczepów bakterii.

Bakterie są niepatogenne dla ludzi, zwierząt i roślin. Preparat nie wymaga okresu karencji.