Odstraňovanie mastnoty

Prípravok na odstraňovanie mastnoty

Tuky, ktoré používame v domácnostiach, sú častou príčinou upchatého potrubia. Tuky sa ukladajú v dlhých potrubiach s nízkym spádom, v rôznych kolenách, redukciách alebo spojoch. Mastnota sa v potrubí usádza aj v tedy, ak potrubím preteká menšie množstvo odpadových vôd v pomere s veľkým množstvom tuku.

LIPOBAKT

Prípravok LIPOBAKT slúži ako mikrobiologický odstraňovač mastnoty. Na odstraňovaní mastnoty sa podieľajú lipázy, teda extracelulárne enzýmy, ktoré vznikajú pomocou vhodne zvolenej kombinácii bakteriálnych kmeňov s vysokým podielom lipolytickej aktivity. Tieto baktérie majú schopnosť aktívne sa šíriť vo vnútri kanalizačných potrubí, ktoré sú pokryté vrstvou tuku, a hlboko preniknúť do vnútra tukových usadenín. V prítomnosti lipáz sa tuky rozkladajú na glycerol a voľné mastné kyseliny. Tieto sa následne využívajú ako stavebná látka pri výstavbe biologických membrán alebo sa mineralizujú na jednoduché anorganické zlúčeniny.