Prípravky pre ustajňovacie objekty
Vysoko účinné tablety do nádrží s hnojovicou a kanalizačných systémov. Odstraňujú povrchový film usadenín, eliminujú nepríjemný zápach a zvyšujú hnojivú hodnotu hnojovice. Minimalizujú riziko vzniku a šírenia infekcií spôsobených patogénnymi baktériami.
Kompostovanie
Súbor mikrobiologických látok, ktorý aktívne pôsobí na vytváranie enzýmov, urýchľuje proces pretvárania organického odpadu na kvalitný kompost a zabezpečujú jeho hygienizáciu. Znižuje celkový objem kompostovanej masy a redukuje nepríjemný zápach.
Prípravky na ošetrenie pôdy

Prípravok sa podieľa na obnove mikrobiálnej rovnováhy pôdy. Používa sa v období pred sejbou alebo po zbere úrody. Prípravok znižuje podiel škodlivých baktérií, plesní a vírusov v pôde, zamedzuje vzniku chorôb rastlín a zlepšuje celkové hospodárenie s vodou v pôde.

Čistenie vôd
Urýchľuje rozklad organického odpadu, znižuje množstvo usadenín a obsah chlorofylu – odporúčame Vám baktérie, ktoré sa používajú v čističkách odpadových vôd, v rybníkoch a jazierkach. Produkt nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá ani životné prostredie.
Rozklad ropných derivátov
Proces bioremediácie s využitím mikrobiologických inokulantov je považovaný za najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob znižovania podielu xenobiotických látok, ktoré zaťažujú životné prostredie, na také hodnoty, ktoré sú bezpečné pre živé organizmy. Baktérie, ktoré tvoria inokulant, rozkladajú látky znečisťujúce  životné prostredie (ropné deriváty), získavajú z nich uhlík pre svoj ďalší rozvoj, ktoré zároveň ich mineralizujú na CO2 , a menia ich na vlastnú bunkovú hmotu.
Spracovanie odpadových vôd

Prípravok určený na použitie v septikoch, na mikrobiologické čistenie odpadových vôd. Redukuje vrstvu spodných usadenín, dokáže eliminovať nepríjemný zápach a zvyšuje účinnosť čistiaceho zariadenia. Nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá ani životné prostredie.