Bio-preparáty – Biobakt

Spoločnosť Biobakt Sp. z o.o. je výrobcom mikrobiologických prípravkov na čistenie septikov, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou pri odstraňovaní znečistení a zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia. Naša spoločnosti vyrába takisto biologické prípravky na ošetrenie pôdy, na čistenie vôd, starostlivosť o hygienu ustajňovacích objektov, na urýchlenie zrenia kompostov a na spracovanie odpadových vôd. Všetky naše výrobky, vrátane baktérií do čističiek odpadových vôd a septikov, sa vyznačujú komplexným a vysoko účinným pôsobením. Vďaka týmto vlastnostiam sa nám darí dosahovať náročné ciele, medzi ktoré patria starostlivosť o životné prostredie, podpora efektívneho nakladania s odpadmi a ich účinné spracovanie. V našej ponuke nájdete aj široko známe a veľmi oceňované prípravky, ako je napríklad Biosan – o ktorých vysokej kvalite svedčí aj skutočnosť, že boli zaradené do zoznamu Ministerstva poľnohospodárstva a Oddelenia environmentálnej toxikológie vo Varšave.

Tablety do septikov nachádzajú svoje uplatnenie nielen v domácnostiach ale aj vo verejných čističkách odpadových vôd. Sú bezpečné pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, pôsobia na rozpad tukov a bielkovín a odstraňujú nepríjemný zápach. Zoznámte sa s našou ponukou a nájdite produkt, ktorý bude najviac vyhovovať Vašim potrebám.

Kompostovanie

Súbor mikrobiologických látok, ktorý aktívne pôsobí na vytváranie enzýmov, urýchľuje proces pretvárania organického odpadu na kvalitný kompost a zabezpečujú jeho hygienizáciu. Znižuje celkový objem kompostovanej masy a redukuje nepríjemný zápach.

Prípravky na ošetrenie pôdy

Prípravok sa podieľa na obnove mikrobiálnej rovnováhy pôdy. Používa sa v období pred sejbou alebo po zbere úrody. Prípravok znižuje podiel škodlivých baktérií, plesní a vírusov v pôde, zamedzuje vzniku chorôb rastlín a zlepšuje celkové hospodárenie s vodou v pôde.

Prípravky pre ustajňovacie objekty

Vysoko účinné tablety do nádrží s hnojovicou a kanalizačných systémov. Odstraňujú povrchový film usadenín, eliminujú nepríjemný zápach a zvyšujú hnojivú hodnotu hnojovice. Minimalizujú riziko vzniku a šírenia infekcií spôsobených patogénnymi baktériami.

Čistenie vôd

Urýchľuje rozklad organického odpadu, znižuje množstvo usadenín a obsah chlorofylu – odporúčame Vám baktérie, ktoré sa používajú v čističkách odpadových vôd, v rybníkoch a jazierkach. Produkt nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá ani životné prostredie.

Spracovanie odpadových vôd

Prípravok určený na použitie v septikoch, na mikrobiologické čistenie odpadových vôd. Redukuje vrstvu spodných usadenín, dokáže eliminovať nepríjemný zápach a zvyšuje účinnosť čistiaceho zariadenia. Nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá ani životné prostredie.

Rozklad ropných derivátov

Proces bioremediácie s využitím mikrobiologických inokulantov je považovaný za najúčinnejší a najbezpečnejší spôsob znižovania podielu xenobiotických látok, ktoré zaťažujú životné prostredie, na také hodnoty, ktoré sú bezpečné pre živé organizmy. Baktérie, ktoré tvoria inokulant, rozkladajú látky znečisťujúce  životné prostredie (ropné deriváty), získavajú z nich uhlík pre svoj ďalší rozvoj, ktoré zároveň ich mineralizujú na CO2 , a menia ich na vlastnú bunkovú hmotu.
Medzi hlavné príčiny, v dôsledku ktorých dochádza k znečisťovaniu životného prostredia ropnými derivátmi, patria: poškodenie alebo porucha potrubí prepravujúcich palivo, únik ropných látok z rafinérií, únik ropy z prieskumných vrtov pri vyhľadávaní ropy, úniky ropných derivátov z netesných palivových nádrží.

PETRODENN je viaczložkový prípravok určený na aktiváciu procesov bioremediácie pôdy kontaminovanej ropnými derivátmi.